De klant is gerechtigd de aankoop te annuleren en de aankoopprijs terug te krijgen, zonder opgave van reden, binnen 30 dagen na ontvangst. Dit is alleen van toepassing voor website-orders (e-commerce), niet voor aankopen rechtstreeks in een verkooppunt. Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, moet Gift2Give hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden via info@gift2give.org met vermelding van het bestel ID (het is ook verplicht om dit te sturen met het e-mailadres dat werd opgegeven bij bestelling). De klant dient tevens de cadeaubon(nen) binnen 30 dagen naar Gift2Give terug te sturen in dezelfde staat waarin de klant deze heeft ontvangen en op eigen risico. Na ontvangst betaalt Gift2Give het bedrag van de geretourneerde cadeaubon(nen) terug binnen de 30 dagen indien de cadeaubon(nen) nog niet gebruikt werden (alsmede de retourkost worden terugbetaald). Gift2Give behoudt zich het recht voor om geretourneerde cadeaubon(nen) voor een gedeelte niet terug te betalen wanneer de verpakking en/of cadeaubon(nen) beschadigd werden. Bij ontvangst van de retour doet Gift2Give een controle of de cadeaubon(nen) reeds gebruikt werden. Wanneer de cadeaubon(nen) gebruikt blijken te zijn, wordt de terugbetaling geweigerd.