FAQ2021-09-03T22:12:43+00:00

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de lijst van veelgestelde vragen, misschien kan je hier al een antwoord vinden op jouw vraag.

Hoe kan ik mij registreren als handelaar?

Hoe kan ik een cadeaubon ontwaarden?

Hoe kan ik een cadeaubon ontwaarden via PC?

Hoe kan ik een cadeaubon ontwaarden via app?

Hoe kan ik een cadeaubon ontwaarden zonder app?

Hoe kan ik een cadeaubon activeren via app? (Enkel voor steden en gemeenten)

Wat is een gemeentelijke cadeaubon?2021-03-09T09:07:15+00:00
Een fysieke of digitale stedelijke of gemeentelijke cadeaubon is een waardepapier dat een persoon, stad, gemeente of bedrijf schenkt aan een begunstigde ter gelegenheid van een bepaalde gebeurtenis. De cadeaubon heeft een vaste of variabele waarden (tussen 1€ en 250€) en kan verzilverd worden bij aankoop in de deelnemende handelszaken van een stad of gemeente. Doelstelling van een cadeaubon is meerverkoop en lokale economie te stimuleren.
Een cadeaubon is in België 1 jaar geldig na aankoop, tenzij anders werd bepaald door de uitgever of de wetgever.
In Nederland blijft deze altijd geldig na aankoop (totdat deze wordt opgebruikt).
Hoe werkt een gemeentelijke cadeaubon?2021-03-09T09:03:50+00:00

De stad of gemeente is de uitgever van de gemeentelijke cadeaubon. De cadeaubon kan de consument kopen aan de balie van een fysiek verkooppunt, een cadeaubonautomaat, een webshop of mobiel via een applicatie. Op het moment van de aankoop wordt de cadeaubon geactiveerd met een bepaalde waarde. Op de cadeaubon worden verschillende unieke codes voorzien. Elke bon heeft een uniek herkenningsnummer. Dit nummer wordt op de NFC-chip en de QR-code van de kaart/bon versleuteld. De cadeaubon kan verschillende waarden hebben: bv. € 5, €10, €15, €20, € 25, €40, €50 of een zelf te bepalen waarde. Vervolgens krijgt de consument de cadeaubon mee in een mooie cadeauverpakking. Op de verpakking of de papieren bon is ruimte voorzien voor een persoonlijke boodschap. De koper van de cadeaubon schenkt dan de bon aan een derden (begunstigde) fysiek of digitaal, die ermee kan gaan winkelen bij de deelnemende handelszaken in de stad of gemeente. Bij het afrekenen wordt de cadeaubon afgegeven en ontwaard door de handelaar via PC of smartphone (tablet).

Hoe kan ik een gemeentelijke cadeaubon aankopen?2021-03-09T09:04:13+00:00
 • Optie 1: via de verkoop balie van de stad of de gemeente:

Je kan tijdens de openingsuren van het stad- of gemeentehuis een fysieke cadeaubon aankopen aan de balie. De cadeaubon wordt na betaling, geactiveerd door de baliebediende en kan vervolgens gespendeerd worden bij een deelnemende handelaar.

 • Optie 2: via de webshop:

Stap 1: Ga naar de website van de stad of gemeente en zoek naar gemeentelijke cadeaubon of surf naar de www.gift2give.be en druk vervolgens op de homepagina op ‘koop cadeaubon’.

Stap 2: Kies de stad/gemeente waar je een cadeaubon wil aankopen, kies de gewenste coupures of waarde en het aantal.

Stap 3: Vul je bestelgegevens in. Kies particulier of zakelijk (= factuur en afschrift) en klik vervolgens op ‘Verder’. Kies betaalmethode en klik op ‘Bestel en betaal’.

Je ontvangt de cadeaubonnen digitaal per e-mail of fysiek per post en kan deze vervolgens spenderen bij een deelnemende handelaar.

 • Optie 3: via de cadeaubonautomaat:

In sommige steden of gemeenten kan je een fysieke cadeaukaarten aankopen via een cadeaubonautomaat. De cadeaubonautomaat is een volledig onbemand verkooppunt dat zowel cadeaukaarten als verpakking verkoopt 24/7. Om een cadeaukaart aan te kopen, volg je gewoon de instructies op het scherm. Je kiest de gewenste coupures en het aantal. Je bevestigt dit via het scherm en je betaalt via de Bancontact terminal. Na betaling komen de cadeaukaarten geactiveerd uit de automaat. Net zoals de verpakking.

Ik ben een bedrijf en wens mijn personeel een gemeentelijke cadeaubon te schenken?2021-03-09T09:08:58+00:00

Naast de klassieke manier om cadeaubonnen aan te kopen via de webshop of de balie van de stad of gemeente, biedt Gift2Give ook de volledige ontzorging voor de levering van digitale en fysieke cadeaubonnen aan voor bedrijven. Na ondertekening van een GDPR-overeenkomst met het desbetreffende bedrijf krijgt Gift2Give een lijst van alle medewerkers met de waarde van de cadeaubon die de medewerker mag ontvangen en zijn/haar e-mailadres waarnaar deze mag verstuurd worden. Het bedrijf heeft de keuze dat Gift2Give deze via een beveiligde e-mail verstuurd of deze zelf vanuit de personeelsdienst verstuurt. Ook de fysieke levering van bonnen is mogelijk. De leverings-, activatie- en servicekosten worden apart gefactureerd van de bonnen zelf dat via een afschrift verloopt.

Hoe zit het met fiscaliteit en gemeentelijke cadeaubonnen?2021-03-09T09:09:27+00:00

Werkgevers kunnen cadeaubonnen tot 40€ per jaar aanbieden aan hun personeel. Ze zijn vrijgesteld van loonbelasting! Via de website van de FOD-financiën kan je te allen tijde de verschillende fiscale voordelen opzoeken. Let wel op: deze voordelen, die enkel in België gelden, kunnen na verloop van tijd veranderen. Raadpleeg daarom altijd je accountant of boekhouder voor eventuele wijzigingen in de wetgeving. De voornaamste gelegenheden waarbij een maximale RSZ-vrijstelling bestaat en 100% aftrekbaarheid door de werkgever per jaar zijn.

Hoe zit het met de wetgeving rond gemeentelijke cadeaubonnen in België?2021-03-09T09:09:32+00:00

Na diverse bronnen te hebben nagelezen en verwerkt, kan men tot de constatatie komen dat er in België niet echt regelgeving bestaat omtrent bonnen. Dit wil zeggen dat de werkgever of handelaar die cadeaubonnen aankoopt, akkoord gaat met de algemene voorwaarden aangaande de uitgever van de cadeaubonnen. Tevens is de uitgever niet gebonden om de cadeaubon – na vervaldatum – nog te innen. Dit is en blijft de interpretatie van de uitgever en wordt duidelijk uitgelegd in diens algemene voorwaarden m.b.t. de cadeaubonnen. Het moet echter wel mogelijk zijn om te allen tijde te weten te komen hoelang en waar de cadeaubonnen geldig zijn zonder dat dit expliciet op de drager zelf wordt gedrukt. De ontvanger van de cadeaubonnen is niet gebonden om cash terug te geven op de bonnen. Dit is tevens de vrije interpretatie die de cadeaubonuitgever kan hebben, tenzij anders geregeld in de algemene voorwaarden.

Men kan dus algemeen concluderen dat de cadeaubonnen wel wat ongeschreven regels hebben, maar deze zijn vrij interpreteerbaar op gebied van:

 • Vervaldatum: moet vermeld zijn/raadpleegbaar zijn + redelijke termijn bedragen;
 • Teruggave plicht op bonnen: de uitgever is hier niet toe verplicht;
 • Innen na de vervaldatum: uitgever is hiertoe niet verplicht.
Kan ik een factuur krijgen voor de aankoop van een gemeentelijke cadeaubonnen?2021-03-09T09:09:37+00:00

De FOD-financiën redeneert dat een factuur opmaken bij aankoop van cadeaubonnen voor zelfstandigen/ondernemingen NIET zinvol is, aangezien de btw pas opeisbaar is bij inning of m.a.w. wanneer de gebruiker het geleverde goed/dienst heeft ontvangen. Het is de handelaar, die de bon als betaalmiddel aanvaardt, die hierop nadien immers logischerwijs (zoals bij al zijn inkomsten) 21% of 6% btw dient te vereffenen. Mocht er alsnog een factuur worden opgemaakt, dient daar – naast het bedrag van de aangekochte cadeaubonnen expliciet op vermeld te worden “handeling buiten de toepassingssfeer van de btw”, waardoor de factuur zelf dus ook geen betekenis meer heeft aangezien er op deze aankoop zelf géén btw te recupereren valt door de handelaar of werkgever want hij heeft hier geen recht op aftrek.

Enkel de vrijstelling van directe belasting blijft wél gelden, met name de fiscale aftrekbaarheid van de aankoop als sociaal voordeel voor het personeel. Dit wordt immers niét belast als het bedrag niet hoger is dan 40€ per jaar/per werknemer. Om deze vrijstelling te staven, kan wel een verantwoordingsstuk of attest opgesteld worden.

Hoe weet ik waar ik een gemeentelijke cadeaubon kan gebruiken?2021-03-09T09:09:44+00:00

Je kan enkele en alleen cadeaubonnen gebruiken bij deelnemende handelszaken. Als je de QR-code van de cadeaubon scant met de camera van je smartphone kan je niet alleen de geldigheid en de waarde of saldo van de bon bekijken, maar kan je ook op het icoontje drukken waar de cadeaubon wordt aanvaard.

Hoe kan ik de geldigheid van een gemeentelijke cadeaubon controleren?2021-03-09T09:09:51+00:00

Een gemeentelijke cadeaubon is in principe 1 jaar geldig na datum van aankoop. De vervaldag staat steeds op de digitale bon. Als je de cadeaubon scant met de camera van je smartphone kan je eveneens de geldigheid, waarde en het saldo van de bon controleren. Sommige cadeaubonnen zijn echter maar voor een beperkte tijd geldig.

De vervaldag, waarde en saldo van de cadeaubon kan ook gecontroleerd worden via de website van de stad, gemeente of Gift2Give (druk op de homepagina op de knop ‘geldigheid cadeaubon’): kies vervolgens de stad of gemeente, vul het kaartnummer in het voorziene vakje op de website in, druk vervolgens op bevestigen en je krijgt de boodschap met de waarde/saldo en of de cadeaubon nog geldig is. Via de Gift2Give handelaarsapplicatie (dient om bonnen te ontwaarden) kan eveneens de vervaldag, waarde en saldo van de cadeaubon gecontroleerd worden door de QR-code op bon te scannen met de applicatie. Ook op het kasticket, het wit kader op papieren bonnen en/of de verpakking kan de vervaldag vermeld staan (opgelet dit is niet 100% sluitend en niet van toepassing in alle deelnemende steden en gemeenten).

Ik heb een hogere rekening dan de waarde van mijn gemeentelijke cadeaubon, kan dit?2021-03-09T09:09:59+00:00

“Ik heb een cadeaubon van 50€ en ik wil iets kopen van 80€. Kan dit?”

De kassamedewerk(st)er moet de betaling behandelen als een zogenaamde deelbetaling. Dit betekent dat er bijvoorbeeld 50€ met de cadeaubon wordt betaald en de resterende 30€ kan met een andere kaart of contant betaald worden.

Ik heb als consument of handelaar een probleem met een gemeentelijke cadeaubon, wat nu?2021-03-09T09:11:39+00:00

Indien er zich een probleem voordoet voor het ontwaarden van de bon, verzoeken wij jou ons te contacteren via het helpdesknummer +32 (0)471 37 11 27, een e-mail te sturen naar info@gift2give.org of chatten met Gift2Give via Facebook Messenger met daarin de gegevens van de desbetreffende bon, een foto van de bon en een korte beschrijving van het probleem.

Moet ik mijn gemeentelijke cadeaubon in één keer opgebruiken?2021-03-09T09:11:48+00:00

In sommige steden of gemeenten is de cadeaubon partieel of gedeeltelijk spendeerbaar. Dit wil zeggen dat je niet het hele bedrag bij één handelaar hoeft uit te geven. Vraag het aan je stad, gemeente of handelaar of je het ganse bedrag of slechts een gedeelte dient op te nemen.

Staat een gemeentelijke cadeaubon op naam?2021-03-09T09:11:55+00:00

Een stedelijke of gemeentelijke cadeaubon staat niet op naam. De bon hanteert het principe ‘aan toonder’: indien de bon geldig is (actief is) kan een transactie plaatsvinden

Moet ik de gemeentelijke cadeaubon die ik heb aangekocht via de webshop nog activeren?2021-03-09T09:12:11+00:00

Neen, indien je je bestelling heeft ontvangen, zijn de cadeaubonnen klaar voor gebruik bij de deelnemende handelszaken.

Waar kan ik klachten of suggesties doorgeven?2021-03-09T09:12:17+00:00

Heb je een klacht of een suggestie over één van onze producten dan kan je een e-mail sturen naar info@gift2give.org of chatten met Gift2Give via Facebook Messenger. Vermeld daarin je persoonsgegevens, de datum van je bestelling en je bestelnummer en de aard van je klacht. Je verkrijgt binnen 2 werkdagen een reactie van Gift2Give. Uiteraard zullen wij ons best doen om je klacht naar tevredenheid op te lossen.

Hoe kan ik online een gemeentelijke cadeaubon aankopen?2021-03-09T09:12:26+00:00

Stap 1: Ga naar de website van de stad of gemeente en zoek naar gemeentelijke cadeaubon of surf naar de www.gift2give.be en druk vervolgens op de homepagina op ‘koop cadeaubon’.

Stap 2: Kies de stad/gemeente waar je een cadeaubon wil aankopen, kies de gewenste coupures of waarde en het aantal door op het ‘+’-teken te klikken. Er verschijnen nu producten in je ‘Winkelmand’. Indien je meer dan 1 cadeaubon en/of verpakking wenst te bestellen van 1 type (bv. 10 €), klik herhaaldelijk op het ‘+’-teken tot het gewenste aantal is bereikt. Je kan hier ook kiezen of je fysieke dan wel digitale bonnen wil ontvangen. Indien je klaar bent met het selecteren van producten, klik je op ‘Bestel voor …€’.

Stap 3: In deze stap geef je gegevens in. Indien je een bedrijf bent, kan je steeds aanduiden ‘Zakelijke aankoop’. Op deze manier krijg je een factuur met de activatie-, verzendings- en servicekosten en een afschrift met de waarde van de aangekochte cadeaubonnen voor de boekhouding. Indien alle gegevens werden ingevuld, klik je op ‘Verder’.

Stap 4: Je kiest je betalingsmethode en klikt vervolgens op ‘Bestel en betaal’. Je kan direct je betaling uitvoeren.

Je ontvang de cadeaubonnen digitaal per e-mail of fysiek per post en kan deze vervolgens spenderen bij een deelnemende handelaar. LET OP: Pas na betaling van de cadeaubonnen zal je deze bestelling kunnen ontvangen. Enkel betalingen met Belgische en Nederlandse debet- en kredietkaarten zijn mogelijk. Gift2Give zal NOOIT je bankgegevens opslaan, misbruiken of doorverkopen.

Kan ik ook nog een gemeentelijke cadeaubon fysiek aankopen?2021-03-09T09:12:33+00:00

Alle deelnemende steden en gemeenten beschikken over fysieke verkooppunten waar gemeentelijke cadeaubonnen aangekocht kunnen worden. Je kan tijdens de openingsuren van het stad- of gemeentehuis een fysieke cadeaubon aankopen aan de balie. De cadeaubon wordt na betaling, geactiveerd door de baliebediende en kan vervolgens gespendeerd worden bij een deelnemende handelaar. Fysieke cadeaubonnen kunnen ook via de webshop van de stad, gemeente of Gift2Give besteld worden en worden dan via Bpost aangetekend verzonden naar de opdrachtgever of de begunstigde.

De gegevens van mijn bestelling gemeentelijke cadeaubonnen kloppen niet. Wat nu?2021-03-09T09:12:40+00:00

Indien je opmerkt – na de betaling van je gemeentelijke cadeaubonnen – dat bepaalde gegevens niet kloppen, verstuur je onmiddellijk een e-mail naar info@gift2give.org of chat je met Gift2Give via Facebook Messenger. Gelieve steeds je bestel ID te vermelden in het onderwerp. De consument is steeds de eindverantwoordelijke in verband met het bevestigen van de gegevens aan Gift2Give. Gift2Give bevestigt deze gegevens onder geen enkel beding te geven aan derden, tenzij afgedwongen door rechterlijk bevel. Gift2Give kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij het versturen van een order naar een foutief adres. Gift2Give kan tevens nooit aansprakelijk gesteld worden bij verlies van order bij Bpost of een koerierdienst. Indien Gift2Give een retourzending verkrijgt (bestelling nooit aangekomen en/of afgehaald), zal de consument hiervan op de hoogte gesteld worden via e-mail of telefoon.

Ik heb digitale cadeaubonnen aangekocht, maar geen cadeaubonnen ontvangen in mijn e-mailbox. Wat nu?2021-03-09T09:12:48+00:00

Digitale cadeaubonnen worden steeds onmiddellijk na betaling per beveiligde e-mail verstuurd. Je ontvangt steeds drie e-mails:

 • een e-mail met de bestelling, ontvangstbewijs, factuur en afschrift;
 • een e-mail met de digitale cadeaubonnen in die je kan toevoegen aan de ‘wallet’ van je smartphone of kan afdrukken;
 • een e-mail met een link naar de digitale cadeaubonnen die je kan afdrukken.

De cadeaubonnen worden steeds in twee e-mails verzonden omdat bepaalde mailservers e-mails met cadeaubonnen catalogeren als SPAM en dit niet het geval is met e-mails met een link naar de digitale bonnen. Als je je cadeaubonnen toch niet moest ontvangen hebben, gelieve dan steeds een e-mail te versturen naar info@gift2give.org of te chatten met Gift2Give via Facebook Messenger. Vergeet echter nooit bij communicatie naar dit e-mailadres of via chat je bestel ID te vermelden in je onderwerp (van de mail). Het is enkel mogelijk om een vraag te beantwoord of een probleem op te lossen indien Gift2Give weet over welke bestelling het gaat.

Hoe zit het met de cadeauverpakking van een gemeentelijke cadeaubon?2021-03-09T09:12:55+00:00

Sommige steden of gemeenten leveren gratis verpakkingen bij de cadeaubonnen. Deze worden samen met de bestelling geleverd. Indien de verpakking betalend is, wordt deze afzonderlijk afgeleverd van de cadeaubonnen.

Hoe zit het met de verzending van de gemeentelijke cadeaubonnen?2021-03-09T09:13:24+00:00

Alle bestellingen worden via Bpost aangetekend verzonden op het door de opdrachtgever opgegeven afleveringsadres. Wanneer je bestelling verstuurd wordt, krijgt de opdrachtgever een e-mailbevestiging. In sommige steden of gemeenten wordt een trackingnummer naar de opdrachtgever verstuurd zodat deze de bestelling kan opvolgen.

Hoelang is een gemeentelijke cadeaubon geldig?2021-03-09T09:13:32+00:00

We moeten hier een goed onderscheid maken tussen België en Nederland.

 • In België is een cadeaubon geldig voor een periode van 1 jaar na aankoop van de bon, tenzij anders werd bepaald door de uitgever of de wetgever. De geldigheid kan te allen tijde gecontroleerd worden via de website van Gift2Give en het scannen van de QR-code op de bon via de camera van je smartphone.
 • In Nederland is sinds enige tijd een nieuwe wetgeving van kracht die stelt dat de vervaldatum van een cadeaubon oneindig kan zijn. Dus in principe kan een bon in Nederland niet vervallen.
Hoelang is mijn gemeentelijke cadeaubon nog geldig?2021-03-09T09:13:44+00:00

Een gemeentelijke cadeaubon is in principe geldig voor een periode van 1 jaar na aankoop van de bon, tenzij anders werd bepaald door de uitgever of de wetgever. Als je de bon scant met de camera van je smartphone kan je de geldigheid, waarde en het saldo van de bon controleren. Sommige cadeaubonnen zijn echter maar voor een beperkte tijd geldig. De vervaldag, waarde en saldo van de bon kan ook gecontroleerd worden via de website van de stad, gemeente of Gift2Give (druk op de homepagina op de knop ‘geldigheid cadeaubon’): kies vervolgens de stad of gemeente, vul het kaartnummer in het voorziene vakje op de website in, druk vervolgens op bevestigen en je krijgt de boodschap met de waarde/saldo en of de cadeaubon nog geldig is. Via de Gift2Give handelaarsapplicatie (dient om bonnen te ontwaarden) kan eveneens de vervaldag, waarde en saldo van de bon gecontroleerd worden door de QR-code op bon te scannen met de applicatie. Ook op het kasticket, het wit kader op papieren bonnen en/of de verpakking kan de vervaldag vermeld staan (opgelet dit is niet 100% sluitend en niet van toepassing in alle deelnemende steden en gemeenten).

Ik heb een probleem met het bestellen van gemeentelijke cadeaubonnen, wat nu?2021-03-09T09:13:57+00:00

Indien je met vragen/problemen zit in verband met je bestelling, kan je steeds een e-mail versturen naar info@gift2give.org of chat je met Gift2Give via Facebook Messenger. Vergeet echter nooit bij communicatie naar dit e-mailadres of via chat je bestel ID te vermelden in je onderwerp (van de mail). Het is enkel mogelijk om een vraag te beantwoord of een probleem op te lossen indien Gift2Give weet over welke bestelling het gaat.

Ik heb een probleem met het betalen van de gemeentelijke cadeaubonnen, wat nu?2021-03-09T09:14:09+00:00

Momenteel is het mogelijk om betalingen uit te voeren via Bancontact, iDeal, KBC/CBC Betaalknop en Belfius Betaalknop. Indien je een bankkaart heeft die van een niet-Belgische of Nederlandse bank afkomstig is, is het (momenteel) nog niet mogelijk om via de webshop bestellingen te plaatsen. Indien dit het geval is kan je een e-mail versturen naar info@gift2give.org of chatten met Gift2Give via Facebook Messenger met daarin je vraag. Je verkrijgt dan van ons een bestelformulier toegestuurd. Na bevestiging van jouw order, verkrijg je een factuur met daarop een rekening vermeldt om de betaling door te voeren. Pas na ontvangst van de gelden door Gift2Give, zal je bestelling klaar gemaakt worden en worden opgestuurd per e-mail.

Kan ik een gemeentelijke cadeaubon kopen van een andere stad/gemeente dan waar ik woon?2021-03-09T09:14:20+00:00

Je kan perfect gemeentelijke bonnen aankopen van andere steden en gemeenten dan waar je woont. Belangrijk is hier dat de cadeaubon die je aankoopt, enkel gebruikt kan worden bij deelnemende handelaars in die stad of gemeente.

Kan ik mijn gemeentelijke cadeaubonbestelling nog terugsturen?2021-03-09T09:14:28+00:00

De klant is gerechtigd de aankoop te annuleren en de aankoopprijs terug te krijgen, zonder opgave van reden, binnen 30 dagen na ontvangst. Dit is alleen van toepassing voor website-orders (e-commerce), niet voor aankopen rechtstreeks in een verkooppunt. Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, moet Gift2Give hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden via info@gift2give.org met vermelding van het bestel ID (het is ook verplicht om dit te sturen met het e-mailadres dat werd opgegeven bij bestelling). De klant dient tevens de cadeaubon(nen) binnen 30 dagen naar Gift2Give terug te sturen in dezelfde staat waarin de klant deze heeft ontvangen en op eigen risico. Na ontvangst betaalt Gift2Give het bedrag van de geretourneerde cadeaubon(nen) terug binnen de 30 dagen indien de cadeaubon(nen) nog niet gebruikt werden (alsmede de retourkost worden terugbetaald). Gift2Give behoudt zich het recht voor om geretourneerde cadeaubon(nen) voor een gedeelte niet terug te betalen wanneer de verpakking en/of cadeaubon(nen) beschadigd werden. Bij ontvangst van de retour doet Gift2Give een controle of de cadeaubon(nen) reeds gebruikt werden. Wanneer de cadeaubon(nen) gebruikt blijken te zijn, wordt de terugbetaling geweigerd.

Kan ik na de aankoop van gemeentelijke cadeaubonnen mijn bestelling nog wijzigen?2021-03-09T09:14:40+00:00

Nadat je je bestelling hebt bevestigd, kan je deze niet meer zelf wijzigen. Gelieve steeds een mail te sturen naar info@gift2give.org met de te wijzigen gegevens.

Wat is de waarde van mijn gemeentelijke cadeaubon?2021-03-09T09:14:50+00:00

Bij aankoop van een cadeaubon staat de waarde op de bon zelf vermeld. In sommige steden of gemeenten is de waarde variabel in te vullen en staat deze niet fysieke gedrukt op de bon. Je kan deze steeds controleren door de bon te scannen met de camera van je smartphone.

Ik ben mijn gemeentelijke cadeaubon kwijt. Wat nu?2021-03-09T09:14:59+00:00

In geval van verlies van je cadeaubon stuur je een e-mail naar info@gift2give.org. Wij doen een korte check en sturen je dan een nieuwe cadeaubon op met de resterende waarde.

Hoe kan ik mij als handelaar registreren om de gemeentelijke cadeaubonnen in mijn handelszaak te aanvaarden?2021-08-01T13:58:30+00:00

Wens je je als handelaar van een deelnemende stad of gemeente de cadeaubon te aanvaarden in je handelszaak? Gelieve dan volgende stappen te doorlopen om je handelszaak te registreren:

 • Stap 1: Ga naar gift2give.be;
 • Stap 2: Druk op de homepagina op ‘Registeer als handelaar’;
 • Stap 3: Kies je stad of gemeente;
 • Stap 4: Registreer je handelszaak via het online formulier door de vijf stappen te doorlopen.
 • Stap 5: Na registratie ontvang je een e-mail met login en paswoord samen met de toetredingsvoorwaarden die je nog dient te ondertekenen en terug te sturen naar info@gift2give.org.

LET OP: indien de maatschappelijke zetel van jouw handelszaak niet gevestigd is in de stad of gemeente waarvoor je je inschrijft, zal je contact moeten opnemen met de dienst economie van jouw stad of gemeente. Of stuur je ons een persoonlijke e-mail naar info@gift2give.org zodat wij je handelszaak kunnen registreren.

Hoe kan ik als handelaar de gemeentelijke cadeaubon ontwaarden? (Geld innen)2021-03-09T09:16:26+00:00

Als een klant wenst te betalen met een gemeentelijke cadeaubon dient de handelaar deze onmiddellijk samen met de klant te ontwaarden. Er zijn verschillende manieren om een cadeaubon te ontwaarden. LET OP: om te ontwaarden moet je aangemeld zijn als handelaar. Er zijn vier manieren om de cadeaubon te ontwaarden:

 • UNIEKE CODE. – via PC: meld je aan op het online platform voor handelaars via gift2give.be > ‘LOGIN’ > kies je STAD of GEMEENTE. Je meldt je aan met het e-mailadres (login) waarmee je je bij inschrijving hebt geregistreerd en het paswoord (dat je zelf hebt gekozen). Eens je bent aangemeld kan je onmiddellijk cadeaubonnen geheel of gedeeltelijke ontwaarden. Vul de unieke code in het voorziene kader in. Druk op ontwaarden.
 • SCAN QR – via APP (smartphone of tablet): meld je aan in de app van Gift2Give voor handelaars met het e-mailadres (login) waarmee je je bij inschrijving hebt geregistreerd en het paswoord (dat je zelf hebt gekozen). Eens je bent aangemeld kan je onmiddellijk cadeaubonnen geheel of gedeeltelijke Scan de QR code en druk op ontwaarden.
 • NFC – via APP (smartphone of tablet): meld je aan in de app van Gift2Give voor handelaars met het e-mailadres (login) waarmee je je bij inschrijving hebt geregistreerd en het paswoord (dat je zelf hebt gekozen). Eens je bent aangemeld kan je onmiddellijk cadeaubonnen geheel of gedeeltelijke ontwaarden. Houd de cadeaubon met NFC-chip tegen je toestel en druk op ontwaarden.
 • CAMERA-app – via smartphone of tablet: SCAN de QR-code in met je smartphone of tabletcamera. LET OP: geen foto nemen! Enkel de QR-code inscannen en daarna op de link klikken die tevoorschijn komt. Je hebt hier geen aparte app met QR-code scanner voor nodig. Deze manier werkt op de nieuwste generatie smartphones of tablets met de nieuwste update. meld je aan in de app van Gift2Give voor handelaars met het e-mailadres (login) waarmee je je bij inschrijving hebt geregistreerd en het paswoord (dat je zelf hebt gekozen). Eens je bent aangemeld kan je onmiddellijk cadeaubonnen geheel of gedeeltelijke Scan de QR code en druk op ontwaarden.
Hoe kan ik als handelaar zien dat een gemeentelijke cadeaubon succesvol ontwaard werd?2021-03-09T09:16:35+00:00

Na het scannen van de QR-code en het invoeren van het bedrag zie je normaliter meteen een groen succes scherm, of een rood faal scherm. Heb je dit niet gezien? Dan is er mogelijks iets fout gelopen. Check je transactiegeschiedenis om te zien of de ontwaarding gelukt is. Is er niets te zien? Dan is de bon niet ontwaard en probeer je best opnieuw.

Hoe kan ik als handelaar een gemeentelijke cadeaubon gedeeltelijk ontwaarden? (Geld innen)2021-03-09T09:16:44+00:00

Als een klant wenst te betalen met een gemeentelijke cadeaubon dient de handelaar deze onmiddellijk samen met de klant te ontwaarden. Er zijn verschillende manieren om een cadeaubon gedeeltelijk te ontwaarden. LET OP: Niet alle cadeaubonnen kunnen gedeeltelijk ontwaard worden. Dit hangt af van de stad of gemeente.

LET OP: om te ontwaarden moet je aangemeld zijn als handelaar.

 1. UNIEKE CODE. – via PC: meld je aan in het online platform voor handelaars via be > LOGIN’ > kies je STAD of GEMEENTE. Je meldt je aan met het e-mailadres (login) waarmee je je bij inschrijving hebt geregistreerd en het paswoord (dat je zelf hebt gekozen). Eens je bent aangemeld kan je onmiddellijk cadeaubonnen geheel of gedeeltelijke ontwaarden. Vul de unieke code in het voorziene kader in. Druk op ontwaarden. Vul vervolgens bedrag in lager dan saldo. Druk vervolgens op bevestigen. Bevestig bedrag of corrigeer via ‘annuleer’. De app bevestigt de ontwaarding en geeft het nieuwe saldo van de cadeaubon weer. Indien je het volledige bedrag wil ontwaarden dan hoef je niets in te vullen in het kader voor bedrag.
 2. SCAN QR-CODE – via APP (smartphone of tablet): meld je aan in de app van Gift2Give voor handelaars met het e-mailadres (login) waarmee je je bij inschrijving hebt geregistreerd en het paswoord (dat je zelf hebt gekozen). Eens je bent aangemeld kan je onmiddellijk cadeaubonnen geheel of gedeeltelijke Scan de QR code en druk op ontwaarden. Vul vervolgens bedrag in lager dan saldo. Druk vervolgens op bevestigen. Bevestig bedrag of corrigeer via ‘annuleer’. De app bevestigt de ontwaarding en geeft het nieuwe saldo van de cadeaubon weer. Indien je het volledige bedrag wil ontwaarden dan hoef je niets in te vullen in het kader voor bedrag.
Hoe kan ik de Gift2Give ontwaardingsapplicatie voor handelaars op mijn smartphone of tablet zetten?2021-03-09T09:16:53+00:00

De Gift2Give ontwaardingsapplicatie voor de handelaar kan worden gedownload in de app stores van Apple (iOS) en Google (Android). Deze zijn gratis te downloaden. LET OP: je dient als handelaar eerst over een login (e-mailadres) en paswoord (zelf gekozen tijdens registratie) te beschikken om de cadeaubon te kunnen ontwaarden, teneinde de applicatie ten volle te kunnen gebruiken. Volg onderstaande chronologische stappen:

 • Stap 1: Open ‘Google Play’ of ‘Apple’-store op je smartphone of tablet;
 • Stap 2: Klik op ‘Zoeken’ en vul de volgende term in: Gift2Give;
 • Stap 3: Je ziet normaal maar 1 applicatie die aan deze zoekcriteria voldoet. Controleer of je de juiste app vindt: Deze applicatie bevat het logo van Gift2Give;
 • Stap 4: Controleer of je de juiste app vindt: Deze applicatie bevat het logo van Gift2Give;
 • Stap 5: Gelieve de applicatie te downloaden;
 • Stap 6: Open deze applicatie;
 • Stap 7: Duidt je stad/gemeente aan (LET OP: je keuze zal worden onthouden door de applicatie. Indien je een foute keuze heeft gemaakt, gelieve de applicatie opnieuw te installeren op je smartphone of tablet);
 • Stap 8: Geef je login en wachtwoord in (zie e-mail dat je van Gift2Give hebt gekregen bij registratie). LET OP: het kan zijn dat deze mail in je map ‘Ongewenste mail’ is terecht gekomen;
 • Stap 9: Indien je wenst, kan je de optie ‘Onthoud mij’ aanvinken. Dit zorgt ervoor dat login en wachtwoord worden opgeslagen op je smartphone of tablet;
 • Stap 10: Klik op ‘aanmelden’. Je bent nu op je eigen account.

Indien je smartphone (= enkel voor telefoons uitgerust met Android besturingssysteem) aangeeft dat hij NFC-functionaliteiten heeft, kan je de cadeaukaart tegen je smartphone houden waardoor deze automatisch wordt gescand. Indien je smartphone geen NFC-functionaliteiten heeft, kan je op het midden van je smartphone klikken (als de applicatie openstaat). Gelieve de stappen van je smartphone te volgen om de QR-Code te scannen met de camera van je smartphone.

Wanneer krijg ik als handelaar het geld op mijn bankrekening?2021-03-09T09:17:03+00:00

Als handelaar heb je steeds het recht de gelden op jouw bankrekening gestort te krijgen van zodra de cadeaubonnen zijn ontwaard en geregistreerd op jouw account bij Gift2Give (via unieke nummer, via QR-code of via NFC-technologie). In het algemeen worden de uitbetalingen van de ontvangen/geregistreerde cadeaubonnen 1 maal per week uitgevoerd (op maandag). Hier worden de ontvangen/geregistreerde cadeaubonnen per handelszaak gegroepeerd (bijvoorbeeld: 5 kaarten van 5 €, 10 kaarten van 10 € en 1 kaart van 25 €) en de totale som wordt met een mededeling overgemaakt op de bankrekening die je als handelaar opgaf bij inschrijving (om de cadeaubonnen te aanvaarden). Het kan zijn dat deze afspraken per stad/gemeente verschillend zijn, indien de stad of gemeente de uitbetaling doet bijvoorbeeld. Dit heeft in veel gevallen te maken met het feit dat de desbetreffende gemeente/stad de regels bepaald van hoe uit te betalen. Samengevat worden iedere maandag de betalingsbestanden opgeladen van alle cadeaubonnen die de week ervoor werden ontwaard.

Help ik krijg het geld van de cadeaubonnen die ik heb ontwaard niet op mijn bankrekening. Wat nu?2021-03-09T09:17:12+00:00

Gift2Give betaalt wekelijks de cadeaubonnen die de week ervoor werden ontwaard uit op de bankrekening die werd opgegeven bij inschrijving. Cadeaubonnen dienen eerst ontwaard te worden alvorens deze worden uitbetaald. Is dit gebeurd en staat het geld de week erna niet op je bankrekening gelieve ons dan te contacteren via het helpdesknummer +32 (0)471 37 11 27, een e-mail te sturen naar info@gift2give.org of te chatten met Gift2Give via Facebook Messenger.

Help mijn applicatie om een cadeaubonnen te ontwaarden werkt niet. Wat nu?2021-03-09T09:17:21+00:00

Kijk eerst na of je de laatste versie hebt van de applicatie

 • Log uit en log opnieuw terug in (login met je email adres en paswoord).

Lukt het nog niet? Dan dien je volgende stappen te zetten:

 • Stap 1: Verwijder de reeds geïnstalleerde Gift2Give handelaarsapp van je smartphone of tablet;
 • Stap 2: Ga op je smartphone naar de App Store (Android Playstore of Apple iPhone App Store);
 • Stap 3: Zoek op Gift2Give;
 • Stap 4: Installeer de Gift2Give app;
 • Stap 5: Open de applicatie, druk op ‘login’, vul je login (e-mailadres van bij de registratie), paswoord (dat je zelf hebt gekozen bij de registratie) in en selecteer je stad/gemeente op de app;
 • Stap 6: Je bent ingelogd;
 • Stap 7: Druk op ‘Scan QR-code’;
 • Stap 8: Vervolgens ontwaarden;
 • Stap 9: Vul vervolgens bedrag in lager dan saldo. Druk vervolgens op bevestigen. Bevestig bedrag of corrigeer via ‘annuleer’. De app bevestigt de ontwaarding en geeft het nieuwe saldo van de cadeaubon weer. Indien je het volledige bedrag wil ontwaarden dan hoef je niets in te vullen in het kader voor bedrag.

Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. Belangrijk: Om van de applicatie gebruik te kunnen maken is een netwerkverbinding vereist. Dit kan je zelf instellen dankzij je 3G/4G – abonnement of via je Wifi. Lukt het nog steeds niet? Bel de helpdesk op +32 (0)471 37 11 27 of stuur een chatbericht via de Gift2Give app in Messenger of ontwaard via www.gift2give.be.

Help mijn wachtwoord werkt niet of mijn handelaarsaccount is geblokkeerd. Wat nu?2021-03-09T09:17:33+00:00

Als je vijf keer een foutief paswoord ingeeft, blokkeren wij om veiligheidsredenen je Gift2Give account. Om je account te deblokkeren dien je volgende stappen te doorlopen:

 • Stap 1: Ga naar http://www.gift2give.be > LOGIN > handelaar > kies je stad of gemeente > ‘INLOGGEN’;
 • Stap 2: Druk op ‘Wachtwoord vergeten?’;
 • Stap 3: Voer e-mailadres in dat je opgaf bij je inschrijving. Je krijgt een e-mail om je wachtwoord opnieuw in te stellen. Indien je ook ‘aanvraag via sms’ selecteert dan krijg je een nieuw paswoord via sms toegestuurd.
Help ik kan niet inloggen op het handelaarsportaal via de website. Wat nu?2021-03-09T09:17:41+00:00

Controleer altijd eerst je Internetverbinding. Indien deze ok is en je kan nog steeds niet inloggen is je account geblokkeerd. Om je account te deblokkeren dien je volgende stappen te doorlopen:

 • Stap 1: Ga naar http://www.gift2give.be > LOGIN > handelaar > kies je stad of gemeente > ‘INLOGGEN’;
 • Stap 2: Druk op ‘Wachtwoord vergeten?’;
 • Stap 3: Voer e-mailadres in dat je opgaf bij je inschrijving. Je krijgt een e-mail om je wachtwoord opnieuw in te stellen. Indien je ook ‘aanvraag via sms’ selecteert dan krijg je een nieuw paswoord via sms toegestuurd.
Help ik heb een nieuw wachtwoord aangevraagd, maar krijg geen e-mail aan?2021-03-09T09:17:50+00:00

Check uw SPAM/ongewenste e-mail inboxen.

Zit er geen bericht in je mailbox of heb je geen sms ontvangen, stuur dan een chatbericht via de Gift2Give app, e-mail naar info@gift2give.org of bel de helpdesk op +32 (0)471 37 11 27.

Ik heb nog gemeentelijke cadeaubon(nen) liggen en deze willen niet ontwaarden?2021-03-09T09:17:59+00:00

Gelieve de cadeaubonnen steeds te ontwaarden samen met klant. Check altijd de GELDIGHEID van de cadeaubon door de QR-code te scannen met de camera van je smartphone. Is de bon nog geldig? Check of je bent aangemeld in de app of online. Om te ontwaarden MOET je aangemeld zijn. Contacteer Gift2Give indien het probleem blijft aanhouden.

Mag ik de cadeaubon later ontwaarden indien het te druk is in mijn zaak?2021-03-09T09:18:08+00:00

Indien je als handelaar de gemeentelijke cadeaubon niet onmiddellijk ontwaardt wanneer de klant met de bon betaalt en deze blijkt later vervallen of reeds elders ontwaard, heb je geen recht op een uitbetaling. De gemeentelijke cadeaubon is net als alle andere betaalmiddelen (net zoals met cash geld) en dienen dus onmiddellijk te worden gecontroleerd op echtheid en waarde.

Hoe kan ik als handelaar de facturen van mijn transactiekosten raadplegen?2021-03-09T09:18:17+00:00

Sommige steden en gemeenten rekenen voor het ontwaarden van cadeaubonnen of de deelname aan het cadeaubonsysteem een transactiekost aan de handelaar aan. Als handelaar kan je je facturen raadplegen op je onlineaccount die je hebt ontvangen van Gift2Give na inschrijving als acceptant van de gemeentelijke cadeaubon.

 • Stap 1: Ga naar http://www.gift2give.be > LOGIN > handelaar > kies je stad of gemeente > vul je ‘e-mail’ en ‘wachtwoord’ in druk vervolgens op ‘INLOGGEN’;
 • Stap 2: Ga naar de tap ‘facturen’. Je drukt op BEKIJK factuur naast de factuur die je wenst te raadplegen en te downloaden.
Ik wil als handelaar mijn bedrijfsgegevens veranderen, wat moet ik doen?2021-03-09T09:18:26+00:00

Aanpassing van bedrijfsgegevens kan enkel en alleen gebeuren door de stad, gemeente of Gift2Give. Uit veiligheidsoverwegingen opteert Gift2Give ervoor om dit in eigen beheer te doen daar de account – om te ontwaarden – vaak kan worden gebruikt door winkelbedienden. In dit opzicht kunnen de belangrijke persoonlijke gegevens nooit veranderd worden (zoals bijvoorbeeld bankrekeningnummer waarop automatisch wordt uitbetaald). Enkel het wachtwoord kan aangepast worden in de bedrijfsaccount.

Indien je als handelaar je bedrijfsgegevens wenst te veranderen, verstuur je best een e-mail naar info@gift2give.org.

Wat moet ik doen als handelaar met cadeaukaarten die ontwaard zijn?2021-03-09T09:18:35+00:00

Sommige steden en gemeenten maken gebruikt van NFC-cadeaukaarten die hergebruikt kunnen worden. Deze kaarten dienen bijgehouden en nooit weggegooid of verknipt te worden. Bij voorkeur dienen deze binnengebracht te worden onder gesloten omslag bij ondernemersloket (gemeentehuis – dienst lokale economie). De NFC-cadeaukaart is recycleerbaar en wordt na ontwaarding steeds hergebruikt. Indien je als handelaar de cadeaukaart na ontwaarden niet terugbezorgt aan je stads- of gemeentebestuur zullen kosten worden aangerekend door de stad of gemeente. Steden of gemeenten die papieren cadeaubonnen gebruiken dienen niet gerecycleerd te worden en mogen na ontwaarding vernietigd worden.

Wat als ik mijn deelname als handelaar wil opzeggen?2021-03-09T09:18:49+00:00

Het opzeggen van een deelname aan de gemeentelijke cadeaubon dient steeds schriftelijke te gebeuren ter attentie van het stads- of gemeentebestuur. Dit mag per e-mail gebeuren.

Waar kan ik als handelaar terecht met al mijn vragen?2021-03-09T09:18:56+00:00

In de eerste plaats kan je als handelaar steeds terecht bij je lokaal bestuurd dienst lokale economie of toerisme. Daarnaast kan je steeds met al je vragen terecht bij Gift2Give, de cadeaubon serviceprovider die technisch en operationeel de stad of gemeente ondersteunt.

 • Contactpersoon is Tom Schuyten: +32 (0)471 37 11 27;
 • Per e-mail: info@gift2give.org;
 • Via chatbot Gift2Give op Facebook Messenger.
Go to Top