Een fysieke of digitale stedelijke of gemeentelijke cadeaubon is een waardepapier dat een persoon, stad, gemeente of bedrijf schenkt aan een begunstigde ter gelegenheid van een bepaalde gebeurtenis. De cadeaubon heeft een vaste of variabele waarden (tussen 1€ en 250€) en kan verzilverd worden bij aankoop in de deelnemende handelszaken van een stad of gemeente. Doelstelling van een cadeaubon is meerverkoop en lokale economie te stimuleren.
Een cadeaubon is in België 1 jaar geldig na aankoop, tenzij anders werd bepaald door de uitgever of de wetgever.
In Nederland blijft deze altijd geldig na aankoop (totdat deze wordt opgebruikt).