De FOD-financiën redeneert dat een factuur opmaken bij aankoop van cadeaubonnen voor zelfstandigen/ondernemingen NIET zinvol is, aangezien de btw pas opeisbaar is bij inning of m.a.w. wanneer de gebruiker het geleverde goed/dienst heeft ontvangen. Het is de handelaar, die de bon als betaalmiddel aanvaardt, die hierop nadien immers logischerwijs (zoals bij al zijn inkomsten) 21% of 6% btw dient te vereffenen. Mocht er alsnog een factuur worden opgemaakt, dient daar – naast het bedrag van de aangekochte cadeaubonnen expliciet op vermeld te worden “handeling buiten de toepassingssfeer van de btw”, waardoor de factuur zelf dus ook geen betekenis meer heeft aangezien er op deze aankoop zelf géén btw te recupereren valt door de handelaar of werkgever want hij heeft hier geen recht op aftrek.

Enkel de vrijstelling van directe belasting blijft wél gelden, met name de fiscale aftrekbaarheid van de aankoop als sociaal voordeel voor het personeel. Dit wordt immers niét belast als het bedrag niet hoger is dan 40€ per jaar/per werknemer. Om deze vrijstelling te staven, kan wel een verantwoordingsstuk of attest opgesteld worden.