Na diverse bronnen te hebben nagelezen en verwerkt, kan men tot de constatatie komen dat er in België niet echt regelgeving bestaat omtrent bonnen. Dit wil zeggen dat de werkgever of handelaar die cadeaubonnen aankoopt, akkoord gaat met de algemene voorwaarden aangaande de uitgever van de cadeaubonnen. Tevens is de uitgever niet gebonden om de cadeaubon – na vervaldatum – nog te innen. Dit is en blijft de interpretatie van de uitgever en wordt duidelijk uitgelegd in diens algemene voorwaarden m.b.t. de cadeaubonnen. Het moet echter wel mogelijk zijn om te allen tijde te weten te komen hoelang en waar de cadeaubonnen geldig zijn zonder dat dit expliciet op de drager zelf wordt gedrukt. De ontvanger van de cadeaubonnen is niet gebonden om cash terug te geven op de bonnen. Dit is tevens de vrije interpretatie die de cadeaubonuitgever kan hebben, tenzij anders geregeld in de algemene voorwaarden.

Men kan dus algemeen concluderen dat de cadeaubonnen wel wat ongeschreven regels hebben, maar deze zijn vrij interpreteerbaar op gebied van:

  • Vervaldatum: moet vermeld zijn/raadpleegbaar zijn + redelijke termijn bedragen;
  • Teruggave plicht op bonnen: de uitgever is hier niet toe verplicht;
  • Innen na de vervaldatum: uitgever is hiertoe niet verplicht.