We zijn er bij!🎉🎉

De stad Antwerpen kiest GIFT2GIVE als partner!

Samen met de stad Antwerpen zullen we een project uitrollen rond mobiliteitsvouchers.

Dit project beoogt het actief bewoners-, bezoekers- en woon-werkverplaatsingen te belonen met incentives voor mobiliteit van en naar Antwerpen via duurzame vervoersmodi.

Gift2Give’s open CitiZen platform zorgt ervoor dat zowel fysieke en digitale mobiliteitsvouchers worden geactiveerd via webshop plug-ins op de website van Slim naar Antwerpen en de MaaS-aanbieders als via fysieke mobipunten bij handelaars in de stad ter stimulering van de lokale economie en de shift naar duurzame verplaatsingen tijdens het winkelen. Ook inwoners die hun bewonerskaart voor parkeren inleveren zouden moeten kunnen genieten van dit ‘incentive’ systeem. 

De MaaS-projectoproep werd gelanceerd op 25 januari 2019. Een onafhankelijk jury van externe experts toetste de ingediende projecten af aan het voorgestelde beoordelingskader. Bij de selectie werd ook rekening gehouden met de maatschappelijke meerwaarde van de projecten. Er werden in totaal 15 projectvoorstellen ingediend waarvan de jury 7 projecten selecteerde voor verdere ondersteuning van Slim naar Antwerpen. Yes, daar horen wij met GIFT2GIVE bij.

Slim naar Antwerpen heeft zeven projecten rond Mobility-as-a-Service (MaaS) geselecteerd die in de nabije toekomst uitgerold zullen worden en ondersteuning krijgen van de stad Antwerpen. De projecten kaderen binnen de MaaS-projectoproep die eerder dit jaar gelanceerd werd. De stad ging hiermee op zoek naar projecten die bijdragen aan een betere koppeling tussen mobiliteitsaanbieders en MaaS-providers.  Let’s do this!

Wat is MaaS?

In Antwerpen is er een grote verscheidenheid aan mobiliteitsoplossingen beschikbaar. Dit maakt dat gebruikers veel keuze hebben, maar ook dat het soms een onduidelijk geheel wordt. Het concept MaaS wil dit vergemakkelijken door verschillende mobiliteitsoplossingen aan te bieden in één app. De eindgebruiker krijgt dan via een MaaS-app toegang tot openbaar vervoer, deelfietsen, -scooters, -auto’s en –steps, taxidiensten, DeWaterbus, parkeerfaciliteiten en laadinfrastructuur.

Dergelijke apps bestaan al, maar voor veel mobiliteitsaanbieders is het niet eenvoudig om zich digitaal met elkaar te verbinden. Met de MaaS-projectoproep wil de stad haar mobiliteitspartners helpen met het verhogen van hun connectiviteit en samenwerking, via een gerichte financiële en  inhoudelijke ondersteuning. 

Inwoners kunnen een subsidie krijgen om MaaS-apps te gebruiken

Om deelmobiliteit en ‘Mobility-as-a-Service’ (MaaS) in Antwerpen bekender en populairder te maken heeft de stad een subsidiereglement opgesteld. Inwoners kunnen 10% van hun MaaS-abonnement terugkrijgen (tot maximaal 50 euro per maand). Zo wil de stad haar inwoners stimuleren om er meer gebruik van te maken en zich meer op andere manieren te verplaatsen.

Duwtje in de rug

Inwoners van de stad Antwerpen kunnen vanaf 1 juli gedurende maximaal twee jaar een subsidie krijgen voor gebruik van MaaS-abonnementen. Er gelden daarvoor enkele voorwaarden voor de aanvrager: 

  1. De aanvrager is inwoner van de stad Antwerpen. 
  2. De aanvrager levert uiterlijk bij het begin van de vierde maand na goedkeuring van de subsidieaanvraag de autonummerplaat van zijn eigen wagen in of bezorgt een attest van de werkgever bij inlevering van een salariswagen.
Ga terug naar nieuws