Kadokaart Etten-Leur kent nieuw hoogtepunt

Vanaf 12 augustus 2014 kunt u – naast de reeds bestaande Kadokaarten met een waarde van 10 €, 25 € en 50 € - een Kadokaart met een waarde van 5 € aankopen.

Op vraag van zowel consument als winkelier heeft Het Winkelhart Etten-Leur besloten een Kadokaart met een waarde van 5 € in te voeren.

Einde 2013 is de vernieuwde Kadokaart in Etten-Leur ingevoerd met als doel de bestedingen voor de lokale economie te verhogen. Nu het systeem reeds enkele maanden in gebruik is, valt onmiddellijk op dat het blijft groeien: op zeer regelmatige basis worden winkeliers aangesloten om de nieuwe Kadokaarten Etten-Leur te ontwaarden en de verkoopcijfers worden elke dag positiever.

Volgens Het Winklehart Etten-Leur is de komst van deze 5 € Kadokaart een zegen waarmee de verkoop nog een extra duw in de rug te krijgen.

Op deze manier is de vraag van consument en winkelier niet onbeantwoord gebleven.

Voor meer informatie betreffende het acceptatienetwerk, klik hier.
Voor meer informatie betreffende de verkooppunten, klik hier.

Ander nieuws over Gift2Give