Wat zijn de voordelen voor.....?

Winkeliers / acceptant

 • Winkeliers moeten papieren geschenkcheques soms over langere tijd bijhouden, vooraleer ze deze kunnen binnenbrengen bij de gemeente of opgehaald worden omwille van de beperkte openingsuren van de gemeentelijke diensten, die bovendien meestal overlappen met de openingsuren van de winkels. Met een digitale geschenkbon kan men 24/7 gaan ontwaarden waardoor sneller verwerving van de gelden op de rekening van de winkelier zal plaatsvinden.
 • Vervalsing is uitgesloten waardoor de winkelier zich geen zorgen dient te maken over de authenticiteit van de geschenkbon. Er is ook steeds een mogelijkheid om na te gaan of er nog gelden op de geschenkbon staan alvorens een ontwaarding zal plaatsvinden.
 • Minder administratie: de acceptatie van de geschenkbon gebeurt volledig elektronisch. Hierdoor zullen ook geen fouten meer gebeuren en dienen er geen betalingslijsten meer opgemaakt te worden.
 • Tijdbesparing: de geschenkbonnen dienen niet meer overhandigd te worden aan de stad of gemeente alvorens de gelden te ontvangen. Dit neemt weg dat tijdens de drukke periodes (uitverkoop, eindejaarsperiodes,....) men geen uren dient te spenderen aan de oplijsting, overhandiging en verificatie van de gelden.
 • Minder menselijke fouten door de beperkte manuele handelingen.
 • Geen verandering van POS ('Point of Sale') infrastructuur, beperkte investeringskosten
 • Snelle installatie en opleiding. Het transparante systeem maakt het mogelijk om alle transacties bij te houden
 • Geschenkbonnen die door officiële instanties en bedrijven voor hun werknemers werden gekocht gaan rechtstreeks naar de deelnemende handelaars

Klant / consument

 • Verscheidene verkooppunten van de digitale geschenkbon. U vindt een overzicht van de verscheidene verkooppunten in het tabblad 'verkoopspunten'.
 • Doordat het een digitale geschenkbon is, is de kans op verlies of onleesbaarheid miniem. Men is daardoor zeker van de acceptatie van de digitale geschenkbon.
 • De consument kan 24/7 (automaat of webshop) zijn geschenkbon aanschaffen zonder rekening te houden met openingsuren van verkooppunten.
 • Ruim acceptatienetwerk
 • Door het gebruik van een Internet portaal of mobiele app kan de klant zijn transacties of geldigheid van zijn/haar geschenkbonnen te allen tijde raadplegen

Stad / gemeente 

 • Bescherming lokale middenstand: De digitale geschenkbonnen zijn regionaal (per stad of gemeente) gebonden. Dit wil zeggen de koopkracht in de lokale middenstand blijft, hetgeen met bijvoorbeeld grote ketens minder van toepassing is.
 • Geen arbeidsintensieve processen meer. Bij de papieren geschenkcheques was dit zowel bij de verkoop, verwerking als uitbetaling van de papieren geschenkcheques wel het geval. Alle papieren geschenkcheques dienen manueel afgedrukt en overhandigd te worden aan de klant. Bij inlevering dienen de papieren geschenkcheques manueel gescand te worden en wordt een ontvangstbewijs afgeleverd aan de winkelier. Betalingslijsten dienen manueel opgemaakt en manueel ingegeven te worden via e-banking voor uitbetaling. Vervolgens worden de papieren geschenkcheques manueel vernietigd. Elke papieren geschenkcheque passeert dus meermaals door de handen van personeelsleden van de stad of gemeente. Op jaarbasis zijn er dus duizenden papieren geschenkcheques waar meerdere manuele handelingen voor moeten gebeuren.
 • Eenvoudig overzicht van de te uitbetalen gelden.
 • De eventuele registratie van klanten stelt de stad/gemeente instaat om het koopgedrag van de klanten te kennen en eventueel te gebruiken voor marketingdoeleinden
 • Via de “ interactieve deelnemers stickers” worden de handelaars nog extra bij het project betrokken (de handelaar krijgt op een goedkope manier 60€ investering er een mobiele website bij)
 • Een mobiele app gelinkt aan de geschenkbon geeft aanvullende informatie voor de consumenten

Extra documenten