Ik heb mijn uitbetalingen niet op mijn rekening ontvangen?

In sommige gevallen kan het voorvallen dat u niet tijdig uw ontwaarde kaarten op uw rekening heeft ontvangen (als ondernemer/acceptant).

De redenen hiervoor kunnen vaak zeer uiteenlopend zijn.
Om u goed van dienst te kunnen zijn hieromtrent vragen wij u het volgende te doen:

 • Stuur een mail naar info@gift2give.org
 • Vermeld in uw onderwerp het volgende: stad/gemeente waarvan u de geschenkbonnen ontvangt, uw commerciële naam
 • vermeld in uw mail over welke periode de niet ontvangen gelden gaan evenals uw bankrekeningnummer

Wij zullen u dan spoedig berichten met de correcte informatie.

 

Belangrijk: De stad Genk en de gemeente Lanaken doen zelf de uitbetalingen naar de ondernemers/acceptanten. Op deze uitbetalingen heeft Gift2Give geen vat en zal zij ook moeten navragen bij de desbetreffende stad/gemeente.

SmartPOS: kaartlezer hapert

Bij installatie van de SmartPOS - op de door u gekozen verkooppunten - zal Gift2Give steeds zorgen voor de installatie van alle drivers (incl. de drivers voor de kaartlezer zelf).

In sommige gevallen kan het voorvallen dat een kaartlezer even blokkeert. Dit kan opgemerkt doordat de software (SmartPOS) opgestart is, maar het rode LED-lampje van de kaartlezer niet brandt.

Wat te doen in dit geval:

 • Gelieve de kaartlezer uit de USB-poort te nemen. Sluit de software (SmartPOS) af. Wacht 10 seconden. Steek de kaartlezer terug in de USB-poort en start de software opnieuw op.
 • Indien bovenstaande oplossing niet heeft geholpen; gelieve dan de eerste stappen te ondernemen, maar steek de kaartlezer in een andere vrije USB-poort.

Indien dit nog niet heeft geholpen, mag u steeds contact opnemen met uw accountmanager van Gift2Give.

TabletPOS: de applicatie om te verkopen blokkeert

Indien u - als verkooppunt - in het bezit bent van een tablet met daarop de applicatie om Geschenkkaarten te verkopen, is het noodzakelijk om deze tablet met internet te connecteren.

Is dit niet gebeurd, dan kan het zijn dat de applicatie blokkeert en een foutboodschap meegeeft. Gelieve dus uw internetverbinding te controleren.

 

Als het probleem hier niet mee is opgelost, mag u ons steeds mailen met een foto of ander beeldmateriaal zodat wij u spoedig en efficiënt kunnen te woord staan.

NFC-webpos: ik kan geen kaarten meer inlezen

In sommige gevallen valt het voor dat een verkooppunt - in het bezit van een NFC-smartpos - even geen kaarten meer kan verkopen.

Dit probleem kan te wijten zijn aan de volgende 2 oorzaken:

 • Kaarten worden gelegd op de kaartlezer

Een kaart dient gelegd te worden op de kaartlezer, maar dient er boven gehouden te worden. Dit heeft te maken met het feit dat de NFC-kaartlezer constant en signaal uitstuurt. Als een kaart op de lezer wordt gelegd, kan de kaart 2 keer worden ingelezen waardoor er een fout ontstaat. In dit geval bestaat de oplossing erin de vermelding - die de NFC-smartpos weergeeft - nauwkeurig te lezen om zo uw juiste volgende stap te bepalen.

 

 • De kaartlezer werkt niet

Soms kan het gebeuren dat een kaartlezer in time-out is gevallen. Dit wil zeggen dat de kaartlezer op 'non-actief staat' en dat er geen kaarten kunnen worden ingelezen. De oplossing bestaat erin om de software af te sluiten en de kaartlezer uit de USB-poort van uw PC te halen. Na 10 seconden dient u de NFC-lezer opnieuw in uw PC te stoppen en de software opnieuw op te starten. Het probleem is nu verholpen.

 

Mocht geen van beide bovenstaande oplossingen u hebben geholpen, gelieve ons een mail te sturen met daarin een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Een foto of ander beeldmateriaal is wenselijk en staat ons toe doelgericht en sneller het probleem aan te pakken.

Hoe kan ik als ondernemer de facturen van mijn transactiekosten raadplegen?

Als ondernemer kunt u uw facturen raadplegen op uw online account die u heeft ontvangen van Gift2Give nadat u zich heeft ingeschreven als acceptant van de digitale Geschenkkaart.

 • U gaat naar uw account en u meldt zich aan met de verkregen login gegevens
 • U duidt bovenaan uw account de tab FACTUREN aan

 • U drukt op BEKIJK factuur naast de factuur die u wenst te raapdplegen en te downloaden.

Help mijn applicatie om een geschenkkaart te ontwaarden werkt niet. Wat nu?

1. Gelieve de applicatie die u nu op uw smartphone heeft staan te verwijderen
2. Open de app-store of de Google Play Store om de app opnieuw te zoeken en te installeren
3. Zoek in uw appstore op de term KDOkaart Merchant
4. Gelieve deze applicatie te installeren
5. Open de applicatie en selecteer uw stad/gemeente
6. Geef uw login in
7. Geef uw wachtwoord in dat u hebt verkregen van uw accountmanager van Gift2Give of wat u zelf hebt ingesteld.

U kunt nu opnieuw inloggen en gebruik van deze applicatie.

Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

Belangrijk: Om van de applicatie gebruik te kunnen maken is een netwerkverbinding vereist. Dit kan u zelf instellen dankzij uw 3G/4G - abonnement of via uw WiFi.

Problemen met verkooppunt (NFC-webpos)

Wat te doen wanneer u als verkooppunt problemen heeft met de webpos die ervoor zorgt dat de verkopen van de gemeentelijke/stedelijke vlot verlopen?

Uit onderzoek blijkt dat de problemen die te maken hebben met de webpos onder te verdelen zijn in 2 categorieën:

1. Aangemeld met de verkeerde login gegevens
2. Indien u als gemeente/stad in bezit bent van een NFC-webpos: de NFC-lezer blokkeert even

Hieronder geven we graag uitleg over deze 2 meest voorkomende problemen:

 

1. Aangemeld met de verkeerde login gegevens

Elke licentie heeft een specifieke Device ID. Dit ID zorgt ervoor dat de koppeling met de database van Gift2Give kan worden gemaakt en dat u als verkooppunt geïdentificeerd bent binnen het systeem. Indien u als verkooppunt niet de correcte gegevens ingeeft (Device ID), zal een uiteindelijke activeren (afrekening) niet kunnen plaatshebben.

In vele gevallen is de verkeerd ingegeven Device ID opgeslagen in uw CACHE-geheugen van uw internetbrowser.

De oplossing bestaat erin dat u het CACHE-geheugen van de browser ledigt waarna u normaal gesproken opnieuw het Device ID kan ingeven.

Hoe u het CACHE-geheugen kunt ledigen van uw browser, vindt u op de volgende link (of het document onderaan deze pagina): Ledigen van het CACHE-geheugen

2. Blokkeren van de NFC-lezer

Het kan voorvallen dat de NFC-lezer niet naar behoren werkt op uw NFC-webpos: kaarten worden niet ingelezen, er brandt geen lichtje op de lezer,....

Hetgeen wij aanraden om te doen indien dit probleem zich voordoet:

- Meldt u af op de webpos
- Sluit alle bijkomende programma's op uw PC
- Verwijder de NFC-lezer aan de USB-poort
- Gelieve minstens 10 seconden te wachten vooraleer u de NFC-lezer terug met dezelfde USB-poort connecteert
- Connecteer de NFC-lezer opnieuw met dezelfde USB-poort
- Meldt u opnieuw aan met de correcte gegevens op de NFC-webpos
 

Indien dit probleem nog niet is opgelost, kunt u steeds contact opnemen met de accountmanager van uw stad/gemeente.

Ik wil mijn bedrijfsgegevens veranderen. Kan dit?

Bij Gift2Give is het steeds mogelijk om de bedrijfsgegevens van uw profiel te laten veranderen.

Uit veiligheidsoverwegingen opteert Gift2Give ervoor om dit in eigen beheer te doen daar de account - om te ontwaarden - vaak kan worden gebruikt door winkelbedienden. In dit opzicht kunnen de belangrijke persoonlijke gegevens nooit veranderd worden (zoals bijvoorbeeld bankrekeningnummer waarop automatisch wordt uitbetaald).

Indien u als ondernemer uw bedrijfsgegevens wenst te veranderen, vult u het onderstaande document in en verstuurt u dit naar info@gift2give.org.

 

Let op: het document dient te zijn ingevuld en ondertekend door de persoon die het oorspronkelijke toetredingsdocument heeft ingevuld. Dit uit veiligheidsoverwegingen. Enkel volledig ingevulde documenten worden aanvaard.

Kan ik als ondernemer het wachtwoord van mijn account wijzigen?

Als handelaar heeft u de mogelijkheid het verkregen wachtwoord (dat u via de accountmanager van Gift2Give heeft verkregen) aan te passen naar een persoonlijk wachtwoord.

De stappen die u hiervoor dient te ondernemen:

1. Meldt u aan als handelaar (op uw internetaccount) via het verkregen wachtwoord van Gift2Give. Indien u dit wachtwoord niet in uw bezit heeft, mag u contact opnemen met uw accountmanager van Gift2Give
2. Bovenaan ziet u het volgende keuzemenu: 'VERRICHTINGEN - ONTWAARDEN - PROFIEL - LOGOUT'. 
3. Gelieve 'PROFIEL' te selecteren. Een keuzemenu verschijnt. Neem hier 'WACHTWOORD WIJZIGEN'.
4. Gelieve uw nieuwe persoonlijk wachtwoord in te geven en klik op de blauwe knop 'aanpassen'. Volg eventuele verdere stappen om dit te bevestigen.

U kunt zich vanaf nu aanmelden met uw nieuwe zelf gekozen wachtwoord op uw account.

LET OP: Dit nieuwe wachtwoord heeft ook een weerslag op het gebruik van de applicatie om de geschenkkaarten te ontwaarden. U dient op deze applicatie ook het nieuwe zelf gekozen wachtwoord in te voeren om gebruik te maken van deze service.

 

Bij eventuele vragen en/of problemen hieromtrent staat uw accountmanager u graag te woord.

Ik kan niet aanmelden op mijn handelaarsapplicatie.

Als handelaar kunt u - voor het ontwaarden/registreren van de geschenkkaart - beroep doen op een gratis applicatie die u terug vindt in appstore van Apple en Android.

Een verantwoordelijke van Gift2Give bezorgd u een login en wachtwoord (= dezelfde login en wachtwoord die wordt gebruikt voor ontwaarding via internet).
Deze gegevens geven u toegang tot de applicatie die enkel een bon kan registreren/ontwaarden. (via QR-Code/NFC).

Indien u niet heeft kunnen inloggen kan dit 3 zaken betekenen:

1. Bij opstart heeft u geen of een verkeerde stad gekozen.

Indien u de applicatie voor de eerste maal opstart, dient u kenbaar te maken van welke gemeente/stad u handelaar bent. Deze keuze is eenmalig en zal worden opgeslagen in de applicatie zelf.

De oplossing bestaat erin de volledige applicatie te verwijderen van uw smartphone en opnieuw (gratis) te downloaden.

2. Account zit geblokkeerd

Indien bovenstaande oplossing niet werkt, mag u een mail sturen naar uw contactpersoon van Gift2Give met daarin het probleem. Indien u de gegevens van uw contactpersoon niet vindt, mag u een mail sturen naar info@gift2give.org .
Er zal u spoedig iemand te woord staan die u zal helpen met het oplossen van dit probleem.

3. Uw smartphone is niet geconnecteerd met internet

Indien uw GSM niet verbonden is met een internetprovider (WiFi of 3G/4G), kan u zich niet aanmelden op de applicatie daar een internetconnectie nodig is om een ontwaarding correct uit te voeren. Gelieve dit steeds na te kijken bij de instellingen van uw smartphone.

De gelden van de ontvangen cadeaukaarten komen niet op de rekening: hoe komt dit?

Als ondernemer heb je steeds het recht de gelden op jouw rekening gestort te krijgen van zodra de cadeaukaarten zijn geregistreerd onder jouw account (via unieke nummer, via QR-code, via NFC-technologie, via magneetstrip).

Over het algemeen worden de uitbetalingen van de ontvangen/geregistreerde cadeaubonnen 1 maal per week uitgevoerd (op maandag). Hier worden de ontvangen/geregistreerde cadeaubonnen per ondernemer gegroepeerd (bijvoorbeeld: 5 kaarten van 5 €, 10 kaarten van 10 € en 1 kaart van 25 €) en de totale som wordt met een mededeling overgemaakt op de bankrekening die je als ondernemer hebt opgegeven bij inschrijving (om de bonnen te aanvaarden).

Het kan zijn dat deze afspraken per stad/gemeente verschillend zijn. Dit heeft in veelerlei gevallen te maken met het feit dat de desbetreffende gemeente/stad de regels bepaald van hoe uit te betalen.

Als ondernemer heb je een cadeaubon liggen die niet wil ontwaarden. Wat nu?

Het is steeds de bedoeling dat - indien een cadeaubon wordt gepresenteerd door een consument - u als handelaar onmiddellijk de bon controleert op geldigheid en zelfs onmiddellijk registreert op uw account. 

In België zijn de cadeaubonnen over het algemeen 1 jaar geldig (tenzij anders gedefinieerd) vanaf dag van aankoop. Deze vervaldatum staat niet op de kaarten gedrukt daar ze herbruikbaar zijn voor de stad/gemeente (= kracht van het systeem). Om problemen te vermijden dat bijvoorbeeld een niet-actieve kaart zal worden aanvaard, dient elke deelnemende ondernemer/handelaar steeds de kaarten te registreren/controleren alvorens hij de kaart mag aanvaarden. Indien hij dit niet doet, neemt hij de volledige verantwoordelijkheid op zich indien een kaart niet meer geldig is,.... .

In Nederland zijn de cadeaubonnen over het algemeen altijd geldig (wetgeving). Op de kaarten staat geen vervaldatum vermeld. Een ondernemer is steeds verplicht (evenals bij onze principes in België) om de cadeaukaarten bij te houden als ze ontwaard zijn. Dit om de reden dat men optisch niet kan zien of een kaart al dan niet geldig is. Een winkelier die per ongeluk een lege kaart terug geeft aan de consument kan elders opnieuw worden aangeboden als betaalmiddel.

De volgende issues kunnen gebeuren indien een ondernemer/winkelier de cadeaubonnen niet tijdig controleert alvorens hij deze aanvaardt als betaalmiddel:
- De kaart is vervallen
- De kaart is niet gekend in het systeem (komt vrijwel niet voor)
- De kaart is leeg
.....

 

Steeds controleren (en eventueel registreren) van de cadeaubon in het bijzijn van de consument is steeds noodzakelijk en biedt zekerheid over de geldigheid van dit betaalmiddel.

Ik heb meerdere kaarten van een klant ontvangen. Kan ik deze in 1 keer registreren?

Als handelaar/ondernemer verkrijg je van een klant bij betaling bijvoorbeeld 5 kaarten van 10 €. Zijn deze 5 kaarten in 1 keer te ontwaarden of moet ik als handelaar deze 5 kaarten individueel ontwaarden/registreren?

Daar elke kaart uniek is gedefinieerd (unieke QR-code, unieke kaartnummer,....) kunnen we stellen dat dit ook unieke transacties zullen zijn.

Elke kaart moet door middel van een ontwaardingsmethode worden geregistreerd op de account van de handelaar/ondernemer:
- Applicatie op smartphone: om QR-code of NFC-technologie uit te lezen
- Unieke nummer die in te geven is op de website
- Magneetstrip die kan worden uitgelezen door de CCV-betaalterminal (!)

Indien een consument dus bijvoorbeeld 5 kaarten van 10 € presenteert, zullen er 5 transacties/registraties worden vereist. In bulk kan men dus niet ontwaarden; enkel individueel per kaart.

Is mijn geschenk voor mijn personeel aftrekbaar?

Na diverse bronnen te hebben nagelezen en verwerkt, kan men tot de constatie komen dat er in België niet echt regelgeving is omtrent een geschenkkaart. Dit wil zeggend at de consument die een geschenkbon aankoopt, akkoord gaat met de algemene voorwaarden aangaande deze geschenkbon van de uitgever.

Tevens is de uitgever niet gebonden om de bon - na vervaldatum - nog te innen. Dit is en blijft de interpretatie van de uitgever en wordt duidelijk uitgelegd in diens algemene voorwaarden mbt de geschenkkaarten. Het moet echter wel mogelijk zijn om ten allen tijde te weten te komen hoelang en waar deze geschenkkaart geldig is zonder dat dit expliciet op de drager zelf wordt gedrukt. 

De ontvanger van de geschenkkaart is niet gebonden aan het cash teruggeven op de digitale geschenkkaart. Dit is tevens de vrije interpretatie die een ondernemer kan hebben, tenzij anders geregeld in de algemene voorwaarden.

Men kan dus algemeen concluderen dat de geschenkkaarten wel wat ongeschreven regels hebben, maar deze zijn vrij interpreteerbaar op gebied van:

 • Vervaldatum: moet vermeld zijn / raadpleegbaar zijn + redelijke termijn bedragen
 • Teruggave plicht op geschenkbon: ondernemer is hier niet toe verplicht
 • Innen na vervaldatum: ondernemer is hiertoe niet verplicht

Factuur voor geschenkbonnen. Mag dit?

De FOD Financiën redeneert dat een factuur opmaken bij aankoop van centrumbonnen door zelfstandigen/ondernemers NIET zinvol is, aangezien de btw pas opeisbaar is bij inning of m.a.w. wanneer de consument het geleverde goed/dienst heeft ontvangen. Het is de handelaar, die de bon als betaalmiddel aanvaardt, die hierop nadien immers logischerwijs (zoals bij al zijn inkomsten) 21% of 6% btw dient te vereffenen.
Mocht er alsnog een factuur worden opgemaakt, dient daar -naast het bedrag van de aangekochte bonnen- expliciet op vermeld te worden “handeling buiten de toepassingssfeer van de btw”, waardoor de factuur zelf dus ook geen betekenis meer heeft aangezien er op deze aankoop zelf géén btw te recupereren valt door de werkgever want hij heeft hier geen recht op aftrek. 
  
Enkel de vrijstelling van directe belasting blijft wél gelden, met name de fiscale aftrekbaarheid van de aankoop als sociaal voordeel voor het personeel. Dit wordt immers niét belast als het bedrag niet hoger is dan 35 euro per jaar/per werknemer (zoals we ook in ingesloten synthesetabel verwerkten, bij andere gelegenheden is dat geplafonneerd bedrag trouwens hoger). Om deze vrijstelling te staven, kan wel een verantwoordingsstuk of attest opgesteld worden, dat dan telkens samen met het betalingsbewijs/kassabonnetje kan meegegeven worden aan zelfstandigen die dit aan de balie expliciet vragen. 

Wat is het verschil tussen 'Valideren' en 'Ontwaarden'

Gebruikers (ondernemers) van de applicatie om te ontwaarden, zien bij het inscannen van de Geschenkkaart 2 mogelijkheden tevoorschijn komen:

Wat is nu het verschil?

"Valideren" = controleren op geldigheid.
"Ontwaarden" = gelden van de kaart halen.

 

 

Let op: bij IPhone dient men eerst te valideren en dan op ontwaarden te klikken.
 

De handelaarsapplicatie – die geschenkbonnen kan ontwaarden en de geldigheid kan nakijken van een geschenkbon – kan worden gedownload in de app stores van Apple en Android. Deze is gratis te downloaden tenzij anders gedefinieerd.

LET OP: de handelaar dient over een login te beschikken – deel te nemen aan het acceptatienetwerk van de geschenkbon – alvorens hij ten volle van deze applicatie kan gebruik maken. 

Hoe kunt u de applicatie op uw smartphone zetten.

Voor Android-smartphones

 • Open 'Google Play'-store op uw smartphone
 • Klik op 'Zoeken' en vul de volgende term in: KDOkaart Merchant
 • U ziet normaal maar 1 applicatie die aan deze zoekcriteria voldoet. Controle of u de juiste app vindt: Deze applicatie bevat het logo van Gift2Give. 
  Controle of u de juiste app vindt: Deze applicatie bevat het logo van Gift2Give.
 • Gelieve de applicatie te downloaden.
 • Open deze applicatie
 • Duidt uw stad/gemeente aan (let op: uw keuze zal worden onthouden door de applicatie. Indien u een foute keuze heeft gemaakt, gelieve de applicatie opnieuw te installeren op uw smartphone)
 • Geef uw login en wachtwoord in (zie mail dat u van Gift2Give heeft verkregen). LET OP: het kan zijn dat deze mail in uw map 'Ongewenste mail' is terecht gekomen.
 • Indien u wenst, kunt u de optie 'Onthoud mij' aanvinken. Dit zorgt ervoor dat login en wachtwoord worden opgeslagen op uw smartphone.
 • Klik op 'aanmelden'. 
  U bent nu op uw eigen account. 

Indien uw smartphone aangeeft dat hij NFC-functionaliteiten heeft, kunt u de Geschenkkaart tegen de smartphone houden waardoor deze zal worden gescand.
Indien uw smartphone geen NFC-functionaliteiten heeft, kunt op het midden van uw smartphone klikken (als de applicatie openstaat). Gelieve de stappen van uw smartphone te volgen om de QR-Code in te scannen met de camera van uw smartphone.

Voor IOS-smartphones

 • Open 'App-store' op uw smartphone
 • Klik op 'Zoeken' en vul de volgende term in: KDOkaart Merchant
 • U ziet normaal maar 1 applicatie die aan deze zoekcriteria voldoet. 
  Controle of u de juiste app vindt: Deze applicatie bevat het logo van Gift2Give.
 • Gelieve de applicatie te downloaden.
 • Open deze applicatie
 • Duidt uw stad/gemeente aan (let op: uw keuze zal worden onthouden door de applicatie. Indien u een foute keuze heeft gemaakt, gelieve de applicatie opnieuw te installeren op uw smartphone)
 • Geef uw login en wachtwoord in (zie mail dat u van Gift2Give heeft verkregen). LET OP: het kan zijn dat deze mail in uw map 'Ongewenste mail' is terecht gekomen
 • Indien u wenst, kunt u de optie 'Onthoud mij' aanvinken. Dit zorgt ervoor dat login en wachtwoord worden opgeslagen op uw smartphone.
 • Klik op 'aanmelden'.
  U bent nu op uw eigen account. 

Druk op het midden van uw smartphone (als de applicatie openstaat). Gelieve de stappen van uw smartphone te volgen om de QR-Code in te scannen met de camera van uw smartphone.
 

Kan ik een geschenkbon kopen van een andere gemeente/stad dan waar ik woon?

Je kan perfect geschenkbonnen aankopen van andere steden en gemeenten dan waar je woont.

Belangrijk is hier dat de geschenkbon die je aankoopt, enkel geldig is in die stad/gemeente.

Staat een geschenkbon op naam?

Een geschenkbon staat niet op naam.

De geschenkbon hanteert het principe ‘aan toonder’: indien de kaart geldig is (actief is) kan een transactie plaatsvinden.

Zijn partiële betalingen mogelijk?

Dit is technisch mogelijk, doch heeft dit van de bestaande klanten niet de voorkeur genoten omwille van bijkomende administratieve lasten.

Bij alle klanten van Gift2Give zijn (momenteel) de geschenkbonnen in 1 maal te verbruiken (de waarde ervan bij ontwaarding). Het is de keuze van de regio/stad/…om al dan niet terug te geven.

Na ontwaardingen – door de deelnemende handelaar – zal de handelaar de geschenkbon bijhouden daar deze terug opnieuw kunnen worden gebruikt.

Wat is een geschenkbon?

Een geschenkbon = Een tegoedbon waarmee je als consument het recht hebt om aankopen te doen in een bepaalde winkel/stad/regio/…. en waarvan de waarde is vastgelegd (bijvoorbeeld: 10 €).

Een geschenkbon is in België 1 jaar geldig na aankoop; in Nederland blijft deze altijd geldig na aankoop (totdat men deze verbruikt).

Klachtenprocedure

Hebt u een klacht over één van onze producten dan kunt u een email sturen naar webshop@gift2give.org . Vermeld u daarin uw persoonsgegevens, datum bestelling en uw bestelnummer en de aard van uw klacht. U verkrijgt binnen 3 werkdagen een reactie van Gift2Give. Uiteraard zullen wij ons best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Kan ik mijn bestelling terugsturen?

De klant is gerechtigd de aankoop te annuleren en de aankoopprijs terug te krijgen, zonder opgave van reden, binnen 30 dagen na ontvangst. Dit is alleen van toepassing voor website-orders (e-commerce), niet voor aankopen rechtstreeks in een verkooppunt.

Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, moet men de leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via webshop@gift2give.org met vermelding van de bestellingID (het is ook verplicht om dit te sturen met het e-mailadres dat werd opgegeven bij bestelling).

De klant dient tevens de geschenkbon(nen) binnen 30 dagen naar de leverancier op te sturen in dezelfde staat waarin de klant deze heeft ontvangen en op eigen risico. Na ontvangst betaalt de leverancier het bedrag van de geretourneerde geschenkbon(nen) terug binnen de 30 dagen indien de voucher (geschenkbon) nog niet gebruikt werd (alsmede de retourkost wordt terugbetaald).

De leverancier behoudt zich het recht voor om geretourneerde geschenkbonnen voor een gedeelte niet terug te betalen wanneer de verpakking en/of geschenkbon beschadigd werd. Bij ontvangst van de retour doet de leverancier een controle of de geschenkbon reeds gebruikt is. Wanneer de geschenkbon gebruikt blijkt te zijn, wordt de terugbetaling geweigerd. 

 

LET OP: Het is verplicht om onderstaand document in te vullen en mee terug te sturen samen met je artikelen waarbij het herroepingsrecht - voor u als consument - van toepassing is.

Hoe weet ik of mijn bestelling is geaccepteerd?

Zodra uw bestelling bij Gift2Give binnenkomt, ontvangt u via e-mail een bevestiging met alle gegevens van uw bestelling.

LET OP: uw bestelling is pas definitief indien uw betaling werd uitgevoerd en goed ontvangen werd.

Kan ik mijn bestelling wijzigen?

Nadat u uw bestelling hebt bevestigd, kunt u deze niet meer zelf wijzigen. Gelieve steeds een mail te sturen naar webshop@gift2give.org met de te wijzigen gegevens.

Hoe wordt mijn bestelling afgeleverd?

Alle bestellingen worden via BPost Business afgeleverd aan het – door de consument opgegeven – afleveringsadres. Indien uw bestelling verstuurd is, verkrijgt u een e-mailbevestiging.

Help! Mijn gegevens kloppen niet van een bestelling!

Indien u opmerkt – na de betaling van uw bestelling – dat bepaalde gegevens niet kloppen, verstuurt u onmiddellijk een e-mail naar webshop@gift2give.org .

Gelieve steeds uw bestellingID te vermelden in het onderwerp.

De consument is steeds de eindverantwoordelijke in verband met het bevestigen van de gegeven aan Gift2Give. Gift2Give bevestigt deze gegevens onder geen enkel beding te geven aan derden, tenzij afgedwongen door rechterlijk bevel.
Gift2Give kan nooit aansprakelijk gesteld worden  bij het versturen van een order naar een foutief adres. Gift2Give kan tevens nooit aansprakelijk gesteld worden bij verlies van order bij de koerierdienst.

Indien Gift2Give een retourzending verkrijgt (bestelling nooit aangekomen en/of afgehaald), zal de consument hiervan op de hoogte gesteld worden via e-mail of telefoon. 

Kan ik meerdere geschenkbonnen in 1 verpakking laten afleveren?

Indien u meerdere geschenkbonnen in 1 verpakking wenst te laten bezorgen op het door u gekozen adres, kunt u dit steeds bij ‘Opmerking’ vermelden.

LET OP: er kunnen slechts enkele geschenkbonnen in 1 verpakking. Indien de vraag van de consument niet haalbaar lijkt, zal Gift2Give de verpakking en de geschenkbonnen apart (wel in 1 bestelling, maar de geschenkbonnen zullen niet in de verpakking zitten) geleverd worden.

Zijn de geschenkbonnen reeds klaar voor gebruik bij aflevering van een bestelling?

Indien u uw bestelling ontvangt op het adres naar keuze, zijn de geschenkbonnen klaar voor gebruik in de stad/gemeente van waar u de geschenkbonnen heeft besteld.

Er zal bij elke bestelling een pakbon zitten die u weergeeft welke medewerker van Gift2Give uw bestelling heeft afgehandeld.

U kan steeds de geschenkbon nakijken op activatie via de website van de stad/gemeente waarvan u deze heeft gekocht.

Help! Mijn bestelling klopt niet!

Indien u met vragen/problemen zit in verband met uw bestelling, kunt u steeds een e-mail versturen naar webshop@gift2give.org .

Vergeet nooit bij communicatie naar dit e-mailadres uw bestellingID te vermelden in uw onderwerp (van de mail). Het is enkel mogelijk om een vraag te beantwoord of een probleem op te lossen indien Gift2Give weet  over welke bestelling het gaat. 

Ik kan mijn bestelling niet betalen

Momenteel is enkel de mogelijkheid om betalingen uit te voeren via  . Voor meer informatie ivm BCM/MC kunt u terecht op deze website.

Indien u een bankkaart heeft die van een niet-Belgische bank afkomstig is, is het (momenteel) nog niet mogelijk om via de webshop bestellingen te plaatsen.

Indien dit het geval is kunt u een e-mail versturen naar info@gift2give.org met daarin uw vraag. U verkrijgt dan van ons een bestelformulier toegestuurd. Na bevestiging van uw order, verkrijgt u een factuur met daarop een rekening vermeld om de betaling door te voeren. Pas na ontvangst van de gelden door Gift2Give, zal uw bestelling klaar gemaakt worden en worden opgestuurd naar het opgegeven adres.

Hoe moet ik een bestelling plaatsen?

Stap 1: ga naar de link http://www.gift2give.be/index.php/webshop/start

Stap 2: gelieve aan te duiden van welke stad/gemeente je een geschenkbon(nen) wenst aan te schaffen.

Stap 3: selecteer welke waarde(n) je wenst door op het ‘+’-teken te klikken. Er verschijnen nu producten in je ‘Winkelmand’. Indien je meer dan 1 geschenkbon en/of verpakking wenst te bestellen van 1 type (bv. 10 €), klik herhaaldelijk op het ‘+’-teken tot het gewenste aantal is bereikt (kan later in de bestelling nog aangepast worden). Indien je klaar bent met het selecteren van producten, klikt u rechts op ‘Volgende Stap’.

Stap 4: In deze stap verkrijgt u een overzicht van uw winkelwagen. U kunt zelf nog aanpassingen gaan maken aan uw bestelling (hoeveelheid). Indien uw bestelling correct is, klikt u op ‘Volgende Stap’

Stap 5: Geef uw gegevens in.  Indien u een bedrijf bent, kunt u steeds onderaan aanduiden ‘Aankopen via vennootschap’. Op deze manier verkrijgt u een factuur toegestuurd. Indien alle gegevens werden ingevuld, klikt u ‘Volgende Stap’.

Stap 6: U verkrijgt een mooi overzicht van de producten die werden besteld. Indien u op betalen klikt, kunt u direct een betaling uitvoeren van de door u bestelde goederen.

U verkrijgt bij elke bestelling een e-mail. Indien u de producten nog niet heeft betaald, kunt u in deze e-mail een URL terugvinden die u alsnog de mogelijkheid tot betaling aanbiedt.

LET OP: pas na betaling van de goederen zal u deze bestelling kunnen ontvangen.

LET OP: Enkel een betaling mogelijk met Bancontactkaarten (BC/MC). Voor meer informatie ivm BCM/MC kunt u terecht op deze website

GIFT2GIVE ZAL NOOIT UW BANKGEGEVENS OPSLAAN, MISBRUIKEN, DOORVERKOPEN.

Ik geraak als handelaar/acceptant niet meer aangemeld op mijn account.

Een van de meest voorkomende gevallen die de oorzaak is van het niet meer kunnen aanmelden, is het vergeten van de persoonlijke login die werd mede gedeeld bij inschrijving als handelaar (om de kaart te aanvaarden).

Je kan dan zelf terug een wachtwoord opnieuw aanvragen.

Stap 1

Ga naar http://www.gift2give.be/manager/index.php/overview/shop en duidt de gemeente/stad aan waarvoor u als handelaar bent ingeschreven / bent gevestigd.

Klik op 'Wachtwoord vergeten?'.

Stap 2

Vul je e-mailadres in. Let op dat dit het e-mailadres is wat u bij toetreding als handelaar voor de geschenkbon heeft opgegeven. Indien dit een ander e-mailadres dient te zijn, zal u geen nieuw wachtwoord via deze automatische link kunnen verkrijgen.

Gelieve dan een mail te sturen naar info@gift2give.org.

Stap 3

Vul de 'Captcha' in (cijfer-letter combinatie) en klik op 'Aanvragen'. U verkrijgt per mail een wachtwoord toegestuurd wat onveranderbaar is. Hou dit dus goed bij. Het kan voorvallen dat de mail binnen komt in uw mail bij de map "Spam/Ongewenste Mail". Gelieve dit zeker ook na te kijken.

Ik wil iemand een geschenkbon schenken. Waar kan ik deze kopen?

Geschenkbonnen zijn te verkrijgen op volgende adressen: voor een volledige lijst per gemeente/stad klik hier.

Tevens is het mogelijk om de geschenkbon te kopen via de webshop.

Hoelang is de geschenkbon/kadokaart geldig?

We moeten hier een goed onderscheid maken tussen België en Nederland.

In België is een geschenkbon geldig voor een periode van 1 jaar na aankoop van deze bon.
Bij elke geschenkbon zal een ticket worden mee gegeven aan de consument. Op dit ticket staat steeds de geldigheid van de geschenkbon op vermeld.
Indien er zich vragen voordoen van de consument hoe lang zijn/haar geschenkbon nog geldig is, kan men eenvoudig online de geldigheid nakijken door hier te klikken.
Een handelaar kan dit op dezelfde manier doen, maar heeft eventueel ook de mogelijkheid om dit via de applicatie te doen (om de geschenkbon te ontwaarden) of via het Bancontact toestel. 

In Nederland is sinds enige tijd een nieuwe wetgeving van kracht die stelt dat de vervaldatum van een kadokaart oneindig kan zijn.
Dit staat mee vermeld op de kadokaart; op het ticket wordt niets aangehaald van de vervaldatum van de kadokaart.
De enige vraag die hier naar boven zou kunnen komen is de volgende: "Is mijn kadokaart actief?" Hiermee bedoelen we of dat de kadokaart wel is opgeladen.
De consument/winkelier kan dit perfect zelf bekijken door hier te klikken.
Een winkelier kan dit op dezelfde manier doen, maar heeft eventueel ook de mogelijkheid om dit via de applicatie te doen (om de kadokaart te ontwaarden) of via zijn PIN-automaat.

Hoe moet ik als handelaar de geschenkbon aanvaarden?

Wenst u als handelaar van een deelnemende stad/gemeente de geschenkbon te aanvaarden in uw winkel? Geen probleem. Gelieve volgende stappen in acht te nemen:

Stap 1: Meldt u zich aan handelaar via info@gift2give.org. Gelieve hier volgende gegevens mede te delen:

 • Commerciële naam
 • Rechtsvorm
 • Telefoonnummer
 • BTW-nummer
 • IBAN-nummer
 • e-Mailadres

Stap 2: Onderteken de documenten. U zal een e-mail terug mogen verwachten binnen 1 werkdag met daarin de toetredingsvoorwaarden van de geschenkbon. Gelieve dit document ondertekend terug te sturen naar info@gift2give.org. Maak hierbij een keuze hoe u de kaarten wenst te ontwaarden (omcirkel deze keuze).

Stap 3: Verkrijging wachtwoord. Nu kunt u de geschenkbon aanvaarden en staat u mee op de website als aanvaardingspunt van de geschenkbon.

De automaat geeft niet hetgeen ik heb gevraagd.

Wat nu indien de automaat - waar u uw kadokaarten 24/7 kunt aanschaffen - niet het juiste of helemaal niets geeft van wat u nu hebt gevraagd en betaald?

​U verkrijgt bij elke transactie een ticket dat als bewijs dient. Onderaan het ticket zal er - bij een eventuele fout - de contactgegevens op staan waar u zich kan wenden om dit probleem op te lossen (te bekomen wat u heeft gevraagd en betaald of om u verder te helpen).

We nemen een praktisch voorbeeld. In Knokke-Heist zal er bijvoorbeeld op staan: ‘U heeft niet alle producten bekomen. Gelieve u te wenden tot de dienst Toerisme om volgende zaken te bekomen.’

Mocht er toch een probleem zijn dat op dat moment niet kan worden opgelost, scant u het bewijs in en stuurt dit door naar info@gift2give.org. Er zal u dan spoedig iemand te woord staan.

 

U als consument zal nooit uw geld kwijt zijn daar de automaat er zo op voorzien is dat elke handeling wordt bijgehouden in een logboek. Aan de hand van dit logboek kan men nagaan wat er juist is misgelopen en dan de gepaste vergoeding aan u te verzorgen.

Ik heb een geschenkbon van 50 euro en ik wil iets kopen van 80 euro. Kan dat?

“Ik heb een kadokaart van 50 euro en ik wil iets kopen van 80 euro. Kan dat?”

De kassamedewerker moet de betaling behandelen als een zogenaamde deelbetaling. Dit betekent dat er bijvoorbeeld 50€ met de geschenkbon wordt betaald en de resterende 30€ kan met een andere kaart of contant betaald worden.

Hoe kom ik achter de waarde die op mijn geschenkbon staat?

Mogelijkheid 1: Waarde staat mee gedrukt op de kaart:

Bij aankoop van een geschenkbon staat er op de kaart zelf vermeld hoeveel de waarde ervan bedraagt. Daar er geen partiële betalingen mogelijk zijn, dient men de geschenkbon volledig op te gebruiken.

Bijvoorbeeld: U koopt in een verkooppunt een geschenkbon van 25€. U kan visueel op de voorkant van de geschenkbon de waarde “25€” zien staan. Dit is zo bij alle geschenkbonnen. Deze hebben allen een vaste vooraf gedefinieerde waarde.

Mogelijkheid 2: Waarde staat niet mee vermeld op de kaart:

Bij aankoop van zulk een kaart kan de consument het op te laden bedrag zelf bepalen (bijvoorbeeld 50,50 €) en laten ontwaarden voor een bedrag naar keuze bij een acceptant (bijvoorbeeld 10,25 €). Bij zulk een kaart is het dan ook steeds mogelijk dat de kaart partiële betalingen kan verwerken.

Zowel consument als acceptant zullen de waarde van de kaart steeds kunnen raadplegen via diverse mogelijkheden om zo het correcte bedrag dat op de kaart staat, af te lezen.

De waarde van deze kaarten zijn nooit vooraf gedefinieerd en zijn te besteden met een bedrag naar keuze.

Help! Mijn kadokaart doet het niet!

Indien er zich een probleem voordoet voor het ontwaarden van de geschenkbon als gebruiker of handelaar, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@gift2give.org met daarin de gegevens van de desbetreffende geschenkbon, een foto van de geschenkbon en een korte beschrijving van het probleem.

  U kan ook steeds de helpdesk contacteren op het nummer: +32 (0)471 371 127 of u kan het formulier invullen onderaan deze pagina en sturen naar Gift2Give (mag ook elektronisch via mail gebeuren).

  In heel België worden er bij de handelaars nieuwe BanContact terminals geplaatst. Sommige leveranciers vergeten de software van de geschenkbon op te nemen, waardoor de kaart door de terminal niet herkend wordt. Wanneer dit het geval is, kan de handelaar nog steeds de geschenkbon ontwaarden via Internet of smartphone app. (zie “ontwaarden geschenkbon”).

 

  Ondanks de nieuwe methoden om geschenkbonnen te ontwaarden via bijvoorbeeld de chip in de kaart blijft de magneetstriplezer op de BanContact terminal nog steeds actief. Indien er zich belangrijke wijzigingen voordoen, zullen wij dit uiteraard melden.

Wat kan ik met een geschenkbon doen?

Een gemeentelijke geschenkbon heeft een bepaalde vastgelegde waarde van bijvoorbeeld 10€, 25€ of 50€ (dit kan verschillend zijn van gemeente/stad tot gemeente/stad). De geschenkbon kan gebruikt worden als betaalmiddel bij de deelnemende winkels.

  Let op !! Een gemeentelijke geschenkbon is locatiegebonden en kan dus enkel gebruikt worden bij een deelnemende handelaar van de deelnemende stad of gemeente.
Bijvoorbeeld: Een geschenkbon van Knokke-Heist is niet in te wisselen in Brugge en omgekeerd.

Om te weten waar uw geschenkbon kan wordne verbruikt, kunt u dit bekijken via de volgende link: http://www.gift2give.be/index.php/site/map . U kunt tevens een kijkje gaan nemen op de website van de desbetreffende stad/gemeente voor de volledige lijst met acceptatie van de geschenkbon.

Stap 1: aankoop geschenkbon

Elke stad/gemeente heeft een aantal punten waar men een geschenkbon van deze gemeente/stad kan aankopen als consument. (voor bedrijven kan dit ook via webshop). U betaalt slechts de waarde van de geschenkbon en eventueel ook een bepaald bedrag voor een feestelijke verpakking (= optioneel).

Indien u deze kaart heeft betaald, is deze tevens onmiddellijk actief en klaar voor verbruik bij een van de deelnemende handelaars.

Stap 2: verbruik van de geschenkbon

Indien u als consument gaat winkelen (of gebruik maakt van een van de services) bij een van de deelnemende handelaars, kunt u bij het betalen van de rekening de geschenkbon presenteren aan de handelaar. Deze zal de kaart aanvaarden en controleren op zijn geldigheid (de geschenkbon is slechts 1 jaar geldig na aankoop). Indien dit in orde is, zal de handelaar het bedrag van geschenkbon afhouden van de totaal rekening. U dient eventueel een resterend bedrag te betalen.

Let op: Een kaart die wordt ontwaard, zal steeds het volledige bedrag worden afgehouden. Partiële betalingen zijn wel mogelijk, maar worden in steden en gemeenten niet toegepast. 

Stap 3: wat gebeurt er met de geschenkbon (drager)

De geschenkbon zal worden ingehouden door de handelaar om discussies in de toekomst te vermijden.

Bijvoorbeeld: het terug opnieuw aanbieden van een lege geschenkbon aan een deelnemende handelaar in de stad of gemeente.

Fiscaal voordeel geschenkbon

Werkgevers kunnen geschenkbonnen aanbieden aan hun personeel. Ze zijn vrijgesteld van loonbelasting! Via de website van de FOD financiën kan u ten allen tijde de verschillende fiscale voordelen opzoeken. Let wel op: deze voordelen, die enkel in België gelden, kunnen na verloop van tijd veranderen. Raadpleeg daarom altijd uw accountant of boekhouder voor eventuele wijzigingen in de wetgeving. De voornaamste gelegenheden waarbij een maximale RSZ vrijstelling bestaat en 100% aftrekbaarheid door de werkgever per jaar zijn:

 • Eindejaarsfeesten: 35€ per bediende/arbeider + 35€ per kind ten laste
 • Huwelijk: 200€
 • Vertrek op pensioen: 35€/jaar anciënniteit (min 105€ en max. 875€)
 • Eerbare onderscheiding: 105€

Hoe kan de geschenkbon ontwaard worden door de handelaar?

Als een klant wenst te betalen met een geschenkbon dient de handelaar deze onmiddellijk te ontwaarden. Er zijn verschillende manieren om een geschenkbon te ontwaarden:

CCV betaalterminal

  Wanneer een handelaar beschikt over een betaalterminal van CCV type VX 570 met een configuratie 2.0 en een “Flexo functionaliteit” kan deze betaalterminal geactiveerd worden om de geschenkbon van uw stad of gemeente te aanvaarden via de magneetstrip van de terminal. Hiervoor moeten de geschenkbonnen met een actieve magneetstrip worden voorzien.

Online platform

  De handelaar kan inloggen op het Gift2Give online platform van www.gift2give.be/handelaar, de nummers van de ontvangen geschenkbonnen ingeven en deze ontwaarden.

App’s voor smartphones

  Handelaars die beschikken over een smartphone kunnen een app downloaden om de geschenkbonnen te ontwaarden: Op smartphone met NFC functie: De handelaar download een app voor het ontwaarden van de geschenkbon via de NFC chip die in de geschenkbon werd geactiveerd. Op een smartphone met 5.0 camera die de QR code van de geschenkbon uitleest De handelaar download een app voor het ontwaarden van de geschenkbon via de QR-code die op de verso zijde van de geschenkbon is gedrukt. De identificatie van smartphone van de handelaars gebeurt via het unieke IMEI n° van het toestel. Ontwaarding door de handelaar zelfe heeft alleen maar voordelen:

   
 • Handelaar wordt sneller betaald
 •  
 • Geen risico’s op verlies of diefstal

Dispenser bij de stad of gemeente

  Gift2Give biedt aan de stad of gemeente de mogelijkheid om via een “dispenser” (verdeler van de kaarten) die via de stad of gemeente door de handelaar worden teruggebracht manueel in het systeem te ontwaarden. De handelingen hiervoor zijn vrij beperkt:

   
 • Identificatie van de handelaar (via de kassa) die de geschenkbonnen heeft teruggebracht)
 •  
 • Plaatsen van deze geschenkbonnen in de verdeler
 •  
 • Ontwaarden via de koppeling met de kassa (de dispenser of verdeler moet aan de kassa gekoppeld zijn)

Hoe kan ik als gebruiker of handelaar de vervaldag van de geschenkbon controleren?

De vervaldatum van de geschenkbon kan op 7 verschillende manieren gecheckt worden (de geschenkbon is 1 jaar geldig na activering bij de stad, gemeente of de handelaar):

 • Via de website van de stad of gemeente: vul het kaartnummer in het voorziene vakje op de website in, druk vervolgens op valideren en de gebruiker krijgt vervolgens de boodschap of de geschenkbon nog geldig is
 • Via de homepage van de website www.gift2give.be: vul het kaartnummer in het voorziene vakje op de website in, druk vervolgens op valideren en de gebruiker krijgt vervolgens de boodschap of de geschenkbon nog geldig is
 • Via de NFC-app op een NFC-telefoon bij de handelaar of bij de stad of gemeente
 • Via de QR-code app op en eigen telefoon bij de handelaar of bij de stad of gemeente
 • Via magneetstrip op de CCV betaalterminal
 • Via kasticket bij aankoop van de geschenkbon
 • Via wit kader op de verpakking van de geschenkbon (opgelet niet van toepassing bij alle steden of gemeenten)

   Indien gewenst kan eveneens via een mobiele gebruikersapplicatie die gekoppeld kan worden aan een elektronische geschenkbon “shop-applicatie” de vervaldag van de geschenkbon opgevraagd worden. In de applicatie kan eveneens het acceptatienetwerk van de elektronische geschenkbon visueel via een map weergegeven worden. De applicatie kan verder met andere nuttige informatie betreffende kortingen en publiciteit van de deelnemende handelaars uitgebreid worden. De koppeling aan systemen zoals TagTagCity en sociale netwerken zoals Foursquare, Facebook en Twitter behoort eveneens tot de mogelijkheden. Vandaag is de technologie klaar om straks digitale geschenkbonnen af te leveren en de koppeling te maken met nieuwe media.

Extra documenten

Extra documenten